viete že...

Plazy sa často vyhrievajú na slnku. Robia to preto, aby vďaka slnečnému teplu zvýšili teplotu tela. Keď sa ochladí, spomalí sa im metabolizmus až tak, že môžu upadnúť do zimného spánku.
Home
Kmeň: Článkonožce (Arthropoda) PDF Vytlačiť
kmeň: Arthropoda – článkonožce

Oddelenie: Amandibulata – bezhryzadlovce

podkmeň: Trilobitomorpha – trilobity

podkmeň: Pantopoda (Pycnogonida) – nohatky

podkmeň: Chelicerata (Euchelicerata) – klepietkavce

 • trieda: MEROSTOMATA – hrotnáče
 • trieda: ARACHNOIDEA – pavúkovce
  • rad: Scorpionida – šťúry, škorpióny
  • rad: Opilionida – kosce
  • rad: Pseudoscorpionida – šťúriky
  • rad: Solifugida – solifúgy
  • rad: Palpigradida – šťúrovky
  • rad: Cyphophthalmida – cyfoftalmy
  • rad: Araneida – pavúky
  • rad: Amblypygida – amblypygy
  • rad: Schizomida – tartaridy
  • rad: Uropygida – uropygy
  • rad: Ricinuleida – ricinuly
  • rad: Acarida – roztoče

Oddelenie: Mandibulata – hryzadlovce

podkmeň: Branchiata (Crustacea) – kôrovce

 • trieda: REMIPEDIA – remipédie
 • trieda: CEPHALOCARIDA – hlavovky
 • trieda: BRANCHIPODA – lupeňonôžky
  • rad: Anostraca – žiabronôžky
  • rad: Notostraca – štítovce
  • rad: Spinicaudata – škľabkovkotvaré
  • rad: Laevicaudata – škľabovkotvaré
  • rad: Anomopoda – dafniotvaré
  • rad: Onychopoda – polyfémotvaré
  • rad: Ctenopoda – sidotvaré
  • rad: Haplopoda – leptodorotvaré
 • trieda: MAXILLOPODA – ústonôžkovce, čeľusťonôžky
  1. podtrieda: Ostracoda – lastúrničky
  2. podtrieda: Mystacocarida – pieskovky
  3. podtrieda: Copepoda – veslonôžky
  4. podtrieda: Tantulocarida – štítovovky
  5. podtrieda: Branchiura – kaprovce
  6. podtrieda: Pentastomidea – jazyčnatky
  7. podtrieda: Cirripedia – fúzonôžky
   • rad: Ascothoracida
   • rad: Thoracida
   • rad: Acrothoracida
   • rad: Rhizocephalida – sakulinotvaré
 • trieda: MALACOSTRACA – rakovce
  • rad: Leptostraca – nebálie
  • rad: Stomatopoda – ústonôžky
  • rad: Anaspidacea – bezpancierovky
  • rad: Bathynelleae – hlbinovky
  • rad: Euphasiacea – pacierovky
  • rad: Decapoda – desaťnožce
  • rad: Mysidacea – vidlonôžky
  • rad: Cumacea – sliepňavky
  • rad: Tanaidacea – klepietkovky
  • rad: Isopoda – rovnakonôžky
  • rad: Amphipoda – rôznonôžky
podkmeň: Myriapoda – viacnôžky
 • trieda: SYMPHYLA – stonôžičky
 • trieda: CHILOPODA – stonôžky
  • rad: Scutigeromorpha – dlhonôžky
  • rad: Lithobiomorpha – behavky
  • rad: Scolopendromorpha – hryzavky
  • rad: Geophilomorpha – zemovky
 • trieda: PAUROPODA – málonôžky
 • trieda: DIPLOPODA – mnohonôžky
  • rad: Oniscomorpha – zvínavky
  • rad: Nematophora – chlpulovky
  • rad: Proterospermophora – plochule
  • rad: Opistospermophora – veľanôžky
  • rad: Colobognatha – chobôtikovky
podkmeň: Hexapoda – šesťnôžky
 • trieda: PARAINSECTA – hmyzovky
  • rad: Protura – šutky
  • rad: Collembola – chvostoskoky
 • trieda: CAMPODEINA – vidličiarky
 • trieda: JAPYGINA – ucholakovky
 • trieda: INSECTA (ECTOGNATHA) – hmyz
  1. podtrieda: Archaeognatha – bezkrídlovce
  2. podtrieda: Dicondylia
   • infratrieda: Zygentoma
    • rad: Thysanura – švehly
   • infratrieda: Pterygota
    1. divisio: Ephemeroptera – podenky
    2. divisio: Odonota – vážky
    3. divisio: Neoptera
     • subdivisio: Plecoptera – pošvatky
     • subdivisio: Polyneoptera – ortopteroidný hmyz
      • rad: Embioptera – snovačky
      • rad: Grylloblattodea – cvrčkovce
      • rad: Dictyoptera
       • podrad: Mantodea – modlivky
       • podrad: Blattodea – šváby
       • podrad: Isoptera – termity
      • rad: Zoraptera – zoraptery
      • rad: Dermaptera – ucholaky
      • rad: Phasmatodea – pakobylky
      • rad: Ensifera – kobylky
      • rad: Caelifera – koníky
     • subdivisio: Paraneoptera – hymenopteroidný hmyz
      • rad: Phthiraptera – všivavky
       • podrad: Psocoptera – pavši
       • podrad: Mallophaga – švoly
       • podrad: Anoplura – vši
       • podrad: Rhyncophthiraptera – rypovši
      • rad: Thysanoptera – strapky
      • rad: Heteroptera – bzdochy
       • podrad: Cryptocerata
       • podrad: Gymnocerata
      • rad: Coleorrhyncha – bzdochovky
      • rad: Auchenorrhyncha – cikády
      • rad: Sternorrhyncha – voškovky
     • subdivisio: Endopterygota (Holometabola) – holometabolný hmyz
      1. nadrad: NEUROPTERIDEA
       • rad: Megaloptera – vodnárky
       • rad: Raphidioptera – dlhokrčky
       • rad: Neuroptera – sieťokrídlovce
       • rad: Coleoptera – chrobáky
        • podrad: Adephagia – mäsožravé
         1. čeľaď: Cicindelidae – svižníkovité
         2. čeľaď: Carabidae – bystruškovité
         3. čeľaď: Dytiscidae – potápnikovité
         4. čeľaď: Gyrinidae – krútňavcovité
        • podrad: Polyphaga – všežravé
         1. čeľaď: Hydrophilidae – vodomilovité
         2. čeľaď: Silphidae – zdochlinárovité
         3. čeľaď: Staphylinidae – drobčíkovité
         4. čeľaď: Lampyridae – svietivkovité
         5. čeľaď: Canthaidae – snehulčíkovité
         6. čeľaď: Elateridae – kováčikovité
         7. čeľaď: Buprestidae – krasoňovité
         8. čeľaď: Dermastidae – kožiarovité
         9. čeľaď: Coccinellidae – lienkovité
         10. čeľaď: Anobiidae – črvotočovité
         11. čeľaď: Meloidae – májkovité
         12. čeľaď: Tenebrionidae – múčiarovité
         13. čeľaď: Scarabeidae – skarabeusovité
         14. čeľaď: Lucanidae – roháčovité
         15. čeľaď: Cerambycidae – fúzačovité
         16. čeľaď: Chrysomelidae – lískavkovité
         17. čeľaď: Bruchidae – zrniarkovité
         18. čeľaď: Curculionidae – nosáčikovité
         19. čeľaď: Scolytidae – podkôrnikovité
       • rad: Strepsiptera – riasavce
      2. nadrad: HYMENOPTEROIDEA
       • rad: Hymenoptera – blanokrídlovce
        • podrad: Symphyta – hrubopáse
        • podrad: Apocrita – štíhlopáse
      3. nadrad: MECOPTEROIDEA
       • rad: Mecoptera – srpice
       • rad: Trichoptera – potočníky
       • rad: Lepidoptera – motýle
       • rad: Diptera – dvojkrídlovce
        • podrad: Nematocera
        • podrad: Brachycera
       • rad: Siphonaptera – blchy
 

Prehlásenie

Biokútik je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.