viete že...

Plazy sa často vyhrievajú na slnku. Robia to preto, aby vďaka slnečnému teplu zvýšili teplotu tela. Keď sa ochladí, spomalí sa im metabolizmus až tak, že môžu upadnúť do zimného spánku.
Krvné skupiny PDF Vytlačiť
Obehové sústavy

Podstatu krvných skupín živočíchov tvoria látky schopné vyvolať obrannú reakciu, ktoré nazývame antigény. Proti antigénom vytvára obranný systém protilátky.

U živočíchov sa môže vyskytovať viac krvných systémov, ktoré závisia od prítomnosti krvných antigénov v krvi. Napr. u hovädzieho dobytka sa zistilo asi 75 krvných faktorov, ktoré môžu podmieňovať 11 krvných skupín a u koní sa vyskytuje asi 19 krvných systémov. Najznámejší a najviac preskúmaný je krvný systém ABO, ktorý sa vyskytuje u človeka a niektorých primátov.

Systém krvných skupín ABO je založený na prítomnosti alebo neprítomnosti antigénov v červených krvinkách. Antigény v červených krvinkách sa nazývajú aglutinogény. V tomto systéme rozlišujeme dva druhy antigénov: A a B. 

V krvnej plazme sa nachádzajú prirodzené protilátky - aglutiníny označované ako anti-A a anti-B. Súhlasný aglutinogén (napr. A) a protilátka (anti-A) sa nemôže naraz vyskytnúť v krvi toho istého človeka, pretože by došlo k zhlukovaniu a následnému rozpadu (hemolýze) červených krviniek, znehodnotenie krvi a k možnej smrti organizmu. 

Prehľad krvných skupín systému ABO:

  • Krvná skupina A, má aglutinogén A a aglutinín anti-B
  • Krvná skupina B, má aglutinogén B, aglutinín anti-A
  • Krvná skupina AB, má aglutinogén A aj B, nemá žiadny aglutinín
  • Krvná skupina 0, nemá žiadny aglutinogén, má aglutinín anti-A aj anti-B

Krvná skupina sa počas života nemení, je daná geneticky. 

Okrem antigénov A,B sa v krvi môžu nachádzať aj iné antigény, z ktorých má väčší význam antigén Rh. Na základe jeho prítomnosti sa krv označuje ako Rh+ (pozitív) alebo Rh- (negatív).  V prípade, že sa človek Rh- stretne s týmto antigénom, vytvára sa v krvi proti nemu protilátka. Zvýšené množstvo protilátok proti antigénu Rh môže spôsobiť problém a smrť.

pozn.: Veľké problémy môže antigén Rh spôsobiť v tehotenstve, keď je tehotná žena  RH- a dieťa zdedí po otcovi Rh+. V tomto prípade sa v tele matky postupne vytvárajú protilátky, ktoré po nahromadení môžu spôsobiť  v krvi plodu vážne problémy (rozpad červených krviniek)

Poznanie krvných skupín má význam najmä pri transfúziách krvi, pri ktorých by mala zámena krvnej skupiny naozaj vážne následky a mohla by skončiť smrťou. 

Pri vyšetrení krvi v súvislosti s transplantáciami má význam leukocytový systém, od tohto záleží, či organizmus cudzí orgán prijme, alebo ho odlúči. 

 

Prehlásenie

Biokútik je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.