viete že...

To, či bude mláďa aligátora samček alebo samička záleží od teploty. Samčeky sa liahnu zo zahriatych vajec, samičky naopak z chladnejších. U krokodílov je to naopak!
Krvné skupiny PDF Vytlačiť
Obehové sústavy

Podstatu krvných skupín živočíchov tvoria látky schopné vyvolať obrannú reakciu, ktoré nazývame antigény. Proti antigénom vytvára obranný systém protilátky.

U živočíchov sa môže vyskytovať viac krvných systémov, ktoré závisia od prítomnosti krvných antigénov v krvi. Napr. u hovädzieho dobytka sa zistilo asi 75 krvných faktorov, ktoré môžu podmieňovať 11 krvných skupín a u koní sa vyskytuje asi 19 krvných systémov. Najznámejší a najviac preskúmaný je krvný systém ABO, ktorý sa vyskytuje u človeka a niektorých primátov.

Systém krvných skupín ABO je založený na prítomnosti alebo neprítomnosti antigénov v červených krvinkách. Antigény v červených krvinkách sa nazývajú aglutinogény. V tomto systéme rozlišujeme dva druhy antigénov: A a B. 

V krvnej plazme sa nachádzajú prirodzené protilátky - aglutiníny označované ako anti-A a anti-B. Súhlasný aglutinogén (napr. A) a protilátka (anti-A) sa nemôže naraz vyskytnúť v krvi toho istého človeka, pretože by došlo k zhlukovaniu a následnému rozpadu (hemolýze) červených krviniek, znehodnotenie krvi a k možnej smrti organizmu. 

Prehľad krvných skupín systému ABO:

  • Krvná skupina A, má aglutinogén A a aglutinín anti-B
  • Krvná skupina B, má aglutinogén B, aglutinín anti-A
  • Krvná skupina AB, má aglutinogén A aj B, nemá žiadny aglutinín
  • Krvná skupina 0, nemá žiadny aglutinogén, má aglutinín anti-A aj anti-B

Krvná skupina sa počas života nemení, je daná geneticky. 

Okrem antigénov A,B sa v krvi môžu nachádzať aj iné antigény, z ktorých má väčší význam antigén Rh. Na základe jeho prítomnosti sa krv označuje ako Rh+ (pozitív) alebo Rh- (negatív).  V prípade, že sa človek Rh- stretne s týmto antigénom, vytvára sa v krvi proti nemu protilátka. Zvýšené množstvo protilátok proti antigénu Rh môže spôsobiť problém a smrť.

pozn.: Veľké problémy môže antigén Rh spôsobiť v tehotenstve, keď je tehotná žena  RH- a dieťa zdedí po otcovi Rh+. V tomto prípade sa v tele matky postupne vytvárajú protilátky, ktoré po nahromadení môžu spôsobiť  v krvi plodu vážne problémy (rozpad červených krviniek)

Poznanie krvných skupín má význam najmä pri transfúziách krvi, pri ktorých by mala zámena krvnej skupiny naozaj vážne následky a mohla by skončiť smrťou. 

Pri vyšetrení krvi v súvislosti s transplantáciami má význam leukocytový systém, od tohto záleží, či organizmus cudzí orgán prijme, alebo ho odlúči. 

 

Prehlásenie

Biokútik je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.