viete že...

To, či bude mláďa aligátora samček alebo samička záleží od teploty. Samčeky sa liahnu zo zahriatych vajec, samičky naopak z chladnejších. U krokodílov je to naopak!
Svaly hlavy a tváre PDF Vytlačiť

 

Svaly žuvacie a mimické:

 

 1. čelový s. - m. frontalis
 2. šľachovinová prilbica – galea aponeurotica
 3. záhlavný s.m. occipitalis
 4. lamina superficialis fasciae temporalis
 5. spánkový s.m. temporalis
 6. štíhly s. – m. procerus
 7. sťahovač obočiam. corrugator supercilii
 8. očný kruhový sval, časť očnicovám. orbicularis oculi, pars orbitalis
 9. očný kruhový sval, časť mihalnicovám. orb. oculi, pars palpebralis
 10. nosový s.m. nasalis
 11. zdvíhač hornej pery a nosového krídlam. levator labii superioris alaeque nasi
 12. ústny kruhový s.  – m. orbicularis oris
 13. sťahovač hornej perym. depressor labii inferioris
 14. bradový svalm. mentalis
 15. sťahovač kútika ústm. depressor anguli oris
 16. smiechový s. – m. risorius 
 17. trubačský s.m. buccinator
 18.  jarmový väčší s.m. zygomaticus major
 19. jarmový menší  s. – m. zygomaticus minor
 20. žuvací s., povrchová časťm. masseter, pars superficialis
 21. ductus paroideus
 22. glandula parotis
 23. žuvací sval, hlboká časťm. masseter, pars profunda


 

Mimické svaly tváre:

 1. Čelový s. - m. frontalis
 2. Štíhly s. m. procerus
 3. Sťahovač obočiam. corrugator supercilii
 4. Očný kruhový s. – m. orbicularis oculi
 5. fascia temporalis
 6. nosový s.m. nasalis
 7. zdvíhač hornej pery a nosového krídlam. levator labii superioris alaeque nasi
 8. zdvíhač hornej perym. levator labii superioris
 9. jarmový menší  s.m. zygomaticus minor
 10. zdvíhač kútika ústm. levator anguli oris
 11. jarmový väčší s.m. zygomaticus major
 12. Smiechový s.m. risorius
 13. Trubačský s.m. buccinator
 14. Sťahovač kútika ústm. depressor anguli  oris
 15. Ústny kruhový s. - m orbicularis oris
 16. Bradový s. – m. mentalis
 17. sťahovač hornej perym. depressor labii inferioris

 

 

Prehlásenie

Biokútik je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.