viete že...

Plazy sa často vyhrievajú na slnku. Robia to preto, aby vďaka slnečnému teplu zvýšili teplotu tela. Keď sa ochladí, spomalí sa im metabolizmus až tak, že môžu upadnúť do zimného spánku.
Svaly chrbta PDF Vytlačiť

Svaly chrbta - vľavo povrchová vrstva, pravo druhá vrstva, dolu odokrytá tretia vrstva a povrch štvrtej vrstvy

 

svaly chrbta

 1. Polotŕňový s. hlavy - m. semispinalis capitis
 2. Remenný s. hlavy - m. splenius capitis
 3. Zdvíhač lopatky - m. levator scapulae
 4. Kosoštvorcový menší s. - m. rhomboideus minor
 5. Podkľúčny s. - m. subclavius
 6. Nadtŕňový s. - m. supraspinatus
 7. Kosoštvorcový väčší s.  - m. rhomboideus major
 8. Menší oblý s. - m. teres minor
 9. Väčší oblý s. - m. teres major
 10. Trojhlavý s. ramena, dlhá hlava - m. triceps brachii, caput longum
 11. Trojhlavý s. ramena, bočná hlava- m. triceps brachii, caput laterale
 12. Dolný zadný pilovitý s. - m. serratus posterior inferior
 13. Medzirebrové s. - m. intercostales
 14. Skupina hlbokých chrbtových s. (kryté fasciou)
 15. Vnútorný šikmý s. brucha - m. obliquus internus abdominis
 16. Vonkajší šikmý s. brucha - m. obliquus externus abdominis
 17. Povrchový list - fascia thoracolumbalis
 18. Stredný sedací s. - m. glutaeus medius
 19. Veľký sedací s. - m. glutaeus maximus
 20. Kývač hlavy - m. sternocleidomastoideus
 21. Remenný s. hlavy - m. splenius capitis
 22. Lichobežníkový s. - m. trapezius
 23. Deltový s. - m. deltoideus
 24. Väčší kosoštvorcový s. - m. rhomboideus major
 25. Väčší oblý s. - m. teres major
 26. Trojhlavý s. ramena - m. triceps brachii
 27. Najširší s. chrbta - m. latissimus dorsi
 28. Povrchový list - fascia thoracolumbalis
 29. Driekový trojuholník - Trigonum lumbale

 


 

Svaly chrbta - vľavo tretia a štvrtá vrstva, vpravo hlboké svaly chrbta

 

 1. Najdlhší s. hlavy - m. longissimus capitis
 2. Polotŕňový s. hlavy - m. semispinalis capitis
 3. Najdlhší s. hrudníka - m. longissimus thoracis
 4. Bedrovorebrový s. - m. iliocostalis
 5. Vonkajšie medzirebrové s. - m. intercostalis externi
 6. Tŕňový s. - m spinalis
 7. Priečny s. brucha - m. transversus abdominis
 8. Vnútorný šikmý s. brucha - m. obliquus internus abdominis
 9. Polotŕňový s. hlavy - m. semispinalis capitis
 10. Remenný s. hlavy - m. splenius capitis
 11. Zadný horný pilovitý s. - m. serratus posterior superior
 12. Vonkajšie medzirebrové s. - m. intercostales externi
 13. Najdlhší s. a bedrovorebrový s. - m. longissimus a m. iliocostalis
 14. Tŕňový sval - m. spinalis
 15. Zadný dolný pilovitý s. - m. serratus posterior inferior
 16. Najdlhší a bedrovodriekový s. - m. longissimus a m. iliocostalis
 17. Priečny s. brucha - m. transversus abdominis
 18. Vonkajší šikmý s. brucha - m. obliquus externus abdominis
 19. Vnútorný šikmý s. brucha - m. obliquus internus abdominis
 20. Povrchový list - fascia thoracolumbalis

 


 

 

Hlboké svaly krku

 

 1. Záhlavný s. - m. occipitalis
 2. Horný šikmý s. hlavy - m. obliquus capitis superior
 3. Zadný menší  priamy s. hlavy - m. rectus capitis posterior minor
 4. Dolný šikmý s. hlavy - m. obliquus capitis inferior
 5. Zadný väčší priamy s. hlavy - m. rectus capitis posterior major
 

Prehlásenie

Biokútik je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.