viete že...

To, či bude mláďa aligátora samček alebo samička záleží od teploty. Samčeky sa liahnu zo zahriatych vajec, samičky naopak z chladnejších. U krokodílov je to naopak!
Svaly hrudníka a brucha PDF Vytlačiť

Na pravej strane povrchová vrstva, vľavo hlbšia vrstva

 1. Podľúčový s.  m. subclavius
 2. Malý prsný s. - m. pectoralis minor
 3. Vonkajšia medzirebrová blana - membrana intercostalis externa
 4. Vonkajšie medzirebrové s. - m. intercostales externi
 5. Priamy s. brucha - m. rectus abdominis
 6. šľachové vložky - intersectiones tendineae
 7. Vonkajší šikmý s. brucha - m. obliquus internus abdominis
 8. Šľachovina vnútorného šikmého s. - aponeurosis musculi obliqui interni
 9. Ihlanový s. - m. pyramidalis
 10. slabinový väz - ligamentum inguinale
 11. deltovoprsný trojuholník - trigonum deltoideopectorale
 12. Deltový s.  - m. deltoideus
 13. Veľký prsný s. - m. pectoralis major
 14. Dvojhlavý s. ramena - m. biceps brachii
 15. Veľký prsný s., časť brušná- m. pectoralis major, pars abdominalis
 16. Predný pilovitý s. - m. serratus anterior
 17. Vonkajší šikmý s. brucha - m. obliquus externus abdominis
 18. Šľacha vonkajšieho šikmého svalu brucha - aponeurosis musculi obliqui externi
 19. povrchový slabinový prstienok - anulus inguinalis superficialis
 20. semenný povrazec
 

Prehlásenie

Biokútik je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.