viete že...

Plazy sa často vyhrievajú na slnku. Robia to preto, aby vďaka slnečnému teplu zvýšili teplotu tela. Keď sa ochladí, spomalí sa im metabolizmus až tak, že môžu upadnúť do zimného spánku.
Svaly hrudníka a brucha PDF Vytlačiť

Na pravej strane povrchová vrstva, vľavo hlbšia vrstva

 1. Podľúčový s.  m. subclavius
 2. Malý prsný s. - m. pectoralis minor
 3. Vonkajšia medzirebrová blana - membrana intercostalis externa
 4. Vonkajšie medzirebrové s. - m. intercostales externi
 5. Priamy s. brucha - m. rectus abdominis
 6. šľachové vložky - intersectiones tendineae
 7. Vonkajší šikmý s. brucha - m. obliquus internus abdominis
 8. Šľachovina vnútorného šikmého s. - aponeurosis musculi obliqui interni
 9. Ihlanový s. - m. pyramidalis
 10. slabinový väz - ligamentum inguinale
 11. deltovoprsný trojuholník - trigonum deltoideopectorale
 12. Deltový s.  - m. deltoideus
 13. Veľký prsný s. - m. pectoralis major
 14. Dvojhlavý s. ramena - m. biceps brachii
 15. Veľký prsný s., časť brušná- m. pectoralis major, pars abdominalis
 16. Predný pilovitý s. - m. serratus anterior
 17. Vonkajší šikmý s. brucha - m. obliquus externus abdominis
 18. Šľacha vonkajšieho šikmého svalu brucha - aponeurosis musculi obliqui externi
 19. povrchový slabinový prstienok - anulus inguinalis superficialis
 20. semenný povrazec
 

Prehlásenie

Biokútik je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.