viete že...

Bežný obojživeník má vlhkú, hladkú a mäkkú kožu. Ich kožou môže ľahko prenikať kyslík, pretože dospelé obojživelníky dýchajú pľúcami ale aj kožou.
Home Bunka Bunková teória
Bunková teória PDF Vytlačiť

Objav bunky, bunková teória

Bunka je základná štruktúrna a funkčná jednotka živých organizmov.

 

Objav bunky – zostrojenie mikroskopu - Leeuwenhoek, Robert Hook (bunka – cellula),
Schleiden, Schwann, Purkyně – formulácia a dôkaz bunkovej teórie :
- Každý živý organizmus je zložený z buniek
- Každá bunka vzniká delením z inej bunky

Bunka vykonáva všetky životné funkcie, je najmenším systémom schopným samostatnej existencie.
Všetky bunky majú rovnaké alebo veľmi podobné chemické zloženie, rovnakú stavbu, sú schopné metabolizmu, rozmnožovania a prenosu genetickej informácie.
 

Prehlásenie

Biokútik je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.