viete že...

Plazy sa často vyhrievajú na slnku. Robia to preto, aby vďaka slnečnému teplu zvýšili teplotu tela. Keď sa ochladí, spomalí sa im metabolizmus až tak, že môžu upadnúť do zimného spánku.
Home Úvod do biológie Všeobecné vlastnosti živých sústav
Všeobecné vlastnosti živých sústav PDF Vytlačiť
Úvod
Všeobecné vlastnosti živých sústava
Živé sústavy sú zložené z tých istých prvkov ako neživá súčasť prírody – rovnaké zloženie živej a neživej prírody.

Chemické zloženie živých sústav :
  • Organické látky – Cukry, tuky, bielkoviny, Nukleové kyseliny
  • Anorganické látky – voda, nerastné látky ako mikro- a makroelementy

VLASTNOSTI ŽIVÝCH SÚSTAV
  • hierarchické usporiadanie – atómy, molekuly, bunkové organely, bunky, ktoré sú základnou jednotkou všetkých organizmov, z buniek sú tkanivá, orgány, sústavy orgánov
  • Vzťah k vonkajšiemu prostrediu
  • tok látok = Príjem látok z prostredia, ich premena, výdaj látok,
  • tok energií = premena rôznych foriem energií a ich využitie
  • tok informácií = prenos genetickej informácie, komunikácia organizmu s okolím
  • Regulácia (riadenie) dejov prebiehajúcich v živých sústavách, udržanie stálosti vnútorného prostredia (homeostáza), reakcia na podnety prostredia (dráždivosť)
  • Rozmnožovanie a dedičnosť – odovzdávanie genetickej informácie z rodičov na potomkov (podobnosť v rámci jednotlivých organizmov) prispôsobenie sa meniacim sa podmienkam (evolúcia) – premenlivosť
  • Pohyb – vyplýva z predchádzajúcich vlastností ako spôsob ich zabezpečenia – únik, za alebo od svetla, potrava, sociálne kontakty ap.
 

Prehlásenie

Biokútik je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.