viete že...

Bežný obojživeník má vlhkú, hladkú a mäkkú kožu. Ich kožou môže ľahko prenikať kyslík, pretože dospelé obojživelníky dýchajú pľúcami ale aj kožou.
Home Úvod do biológie Biológia ako veda
Biológia ako veda PDF Vytlačiť
Úvod
Biológia ako veda
Biológia (bios= život, logos= veda, poznávať, skúmať)

Biologické vedy :
a) Zoológia
b) Botanika
c) Mikrobiológia
d) Antropológia
e) Paleontológia

Skúmanie organizmov z rôznych hľadísk :
Všeobecné - znaky a vlastnosti, ktoré sú spoločné
Systematické – skúma odlišnosti na základe ktorých sa organizmy triedia do skupín (taxonómia)

Biologické vedy sa podľa spôsobu a predmetu skúmania delia na :
a) Morfológia – tvar, usporiadanie častí
b) Anatómia – stavba, zloženie, poloha jednotlivých častí
c) Histológia – Mikroskopická stavba tkanív a pletív
d) Cytológia – tvar a štruktúra buniek, procesy a deje prebiehajúce v bunkách
e) Fyziologické vedy – funkcie a deje v organizme
f) Vývinová biológia – skúma individuálny vývin jedinca (ontogenéza)
g) Evolučná biológia – historický vývoj druhov (Fylogenéza)
h) Genetika – dedičnosť a premenlivosť organizmov
i) Molekulová Biológia – deje na úrovni molekúl
j) Imunológia – Obranné mechanizmy organizmov
k) Etológia – správanie živočíchov
l) Ekológia – Vzťahy medzi organizmami

Hraničné vedy : Biochémia, Biofyzika, Biomechanika, Biotronika, ...
 

Prehlásenie

Biokútik je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.