viete že...

Plazy sa často vyhrievajú na slnku. Robia to preto, aby vďaka slnečnému teplu zvýšili teplotu tela. Keď sa ochladí, spomalí sa im metabolizmus až tak, že môžu upadnúť do zimného spánku.
Home Huby
Ríša: Huby- Fungi* PDF Vytlačiť
Ríša: Fungi – huby*

oddelenie: Myxomycota – slizovky

 1. trieda: ACRASIOMYCETES – bunkové slizovky, akrázie
 2. trieda: HYDROMYXOMYCETES – vodné slizovky
 3. trieda: MYXOMYCETES – pravé slizovky
  • podtrieda: Ceratiomyxomycetidae – roháčkovité
  • podtrieda: Myxogasteromycetidae – slizovkovité
  • podtrieda: Stemonitomyxomycetidae
 4. trieda: PLASMODIOPHOROMYCETES – nádorovky

oddelenie: Eumycota – pravé huby

 • pododdelenie: Mastigomycotina
  1. trieda: CHYTRIDIOMYCETES – bunkovky
   • rad: Chytridiales – bunkovkotvaré
    1. čeľaď: Olpidaceae – hrdlovcovité
    2. čeľaď: Synchytriaceae – rakovinovcovité
    3. čeľaď: Rhizidiaceae
    4. čeľaď: Cladochytriaceae
    5. čeľaď: Chytridiaceae – bunkovkovité
   • rad: Blastocladiales – pakonárovcotvaré
    1. čeľaď: Blastocladiaceae – pakonárovcovité
   • rad: Monoblepharidales – jednobrvkotvaré
  2. trieda: HYPHOCHYTRIDIOMYCETES – bunkovčeky
  3. trieda: OOMYCETES – riasovky
   • rad: Saprolegniales – hnilovkotvaré
   • rad: Leptomitrales – tenuškotvaré
   • rad: Lagenidiales – fľaškovkotvaré
   • rad: Peronosporales – peronospórotvaré
    1. čeľaď: Pythiaceae – hnilobníkovité
    2. čeľaď: Peronosporaceae – peronospórovité
    3. čeľaď: Albuginaceae – bieloplesňovité
 • pododdelenie: Zygomycotina – plesne
  1. trieda: ZYGOMYCETES – pravé plesne
   • rad: Mucorales – plesňotvaré
    1. čeľaď: Mucoraceae – plesňovité
    2. čeľaď: Thamnidiaceae
    3. čeľaď: Cunnighamellaceae
    4. čeľaď: Pilobolaceae – mršťovcovité
    5. čeľaď: Endogonaceae
   • rad: Entomophtorales – hmyzomorkotvaré
  2. trieda: TRICHOMYCETES
 • pododdelenie: Ascomycotina – vreckaté huby, askomycéty
  1. trieda: HEMIASCOMYCETES
   • rad: Endomycetales – endomycétotvaré
    1. čeľaď: Endomycetaceae – endomycétovité
    2. čeľaď: Saccharomycetaceae – kvasinkovité
   • rad: Taphrinales – grmanníkotvaré
    1. čeľaď: Taphrinaceae – grmanníkovité
  2. trieda: PLECTOMYCETES
   • rad: Eurotiales – paplesňotvaré
    1. čeľaď: Gymnoascaceae – nahovreckovité
    2. čeľaď: Eurotiaceae – paplesňovité
   • rad: Erysiphales – múčnatkotvaré
  3. trieda: DISCOMYCETES
   • rad: Pezizales – čiaškotvaré
   • rad: Helotiales – čiašočkotvaré
    1. čeľaď: Helotiaceae – čiašočkovité
    2. čeľaď: Hyaloscyphaceae – krásavičkovité
    3. čeľaď: Sclerotiniaceae – hľúznatkovité
   • rad: Phacidiales – šošovičkovcotvaré
   • rad: Tuberales – hľuzovkotvaré
  4. trieda: PYRENOMYCETES
   • rad: Sphaeriales – sfériotvaré
    1. čeľaď: Ophiostomaceae – farbiarkovité
    2. čeľaď: Sordariaceae – sordáňovité
    3. čeľaď: Melanosporaceae – tmavkovité
    4. čeľaď: Xylariaceae – drevnatcovité
    5. čeľaď: Hypocreaceae – ponorencovité
   • rad: Clavicipitales – kyjaničkotvaré
    1. čeľaď: Clavicipitaceae – kyjaničkovité
  5. trieda: LOCULOASCOMYCETES – dutinovky
   • rad: Dothideales – vredovcotvaré
    • podrad: Dothideineae
    • podrad: Pseudosphaerineae
 • pododdelenie: Basidiomycotina – bazídiové huby, bazídiomycéty
  1. trieda: HYMENOMYCETES – rúchovky

   podtrieda: Holobasidiomycetidae – celistvookrajové huby, holobazídiomycéty

   • rad: Aphyllophorales – rozličkotvaré
    1. čeľaď: Stereaceae – pevníkovité
    2. čeľaď: Telephoraceae – plesňovkovité
    3. čeľaď: Clavariaceae – kyjačikovité
    4. čeľaď: Cantharellaceae – kuriatkovité
    5. čeľaď: Polyporaceae – trúdnikovité
    6. čeľaď: Schizophyllaceae – klanolupeňovkovité
    7. čeľaď: Pleurotaceae – hlivovité
   • rad: Agaricales – pečiarkotvaré
    1. čeľaď: Tricholomataceae – čírovkovité
    2. čeľaď: Amanitaceae – muchotrávkovité
    3. čeľaď: Agaricaceae – pečiarkovité
    4. čeľaď: Coprinaceae – hnojníkovité
    5. čeľaď: Strophariaceae – golierikovité
    6. čeľaď: Cortinariaceae – pavučinovcovité
    7. čeľaď: Entolomataceae – hodvábnicovité
    8. čeľaď: Russulaceae – plávkovité
    9. čeľaď: Boletaceae – hríbovité
   • rad: Dacrymycetales – slzovcotvaré

   podtrieda: Phragmobasidiomycetidae – delenobazídiové huby, fragmobazídiomycéty

   • rad: Tremellales – rôsolovkotvaré
   • rad: Auriculariales – uchovkotvaré
  2. trieda: GASTEROMYCETES – bruchatky
   • rad: Sclerodermatales – pestrecotvaré
   • rad: Lycoperdales – prášnicotvaré
   • rad: Nidulariales – hniezdovcotvaré
   • rad: Phallales – hadovkotvaré
  3. trieda: TELIOMYCETES
   • rad: Ustilaginales – sneťotvaré
    1. čeľaď: Ustilaginaceae – sneťovité, prašné sneti
    2. čeľaď: Tilletiaceae – mazľavkovité, mazľavé sneti
   • rad: Uredinales – hrdzotvaré, hrdze
 • pododdelenie: Deuteromycotina – nedokonalé známe huby, Fungi imperfecti
  1. trieda: COELOMYCETES
   • rad: Sphaeropsidales – pyknídovkotvaré
   • rad: Melanconiales – čiernospórkovcotvaré
  2. trieda: HYPHOMYCETES

* pozn.: V niektorých systémoch sa huby zaraďujú medzi rastliny ako oddelenie nižších rastlín

 

Prehlásenie

Biokútik je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.