viete že...

Plazy sa často vyhrievajú na slnku. Robia to preto, aby vďaka slnečnému teplu zvýšili teplotu tela. Keď sa ochladí, spomalí sa im metabolizmus až tak, že môžu upadnúť do zimného spánku.
Home Rastliny
Podríša: Nižšie rastliny (Thallobionta) PDF Vytlačiť
Podríša: Thallobionta – nižšie rastliny
Algae – sinice a riasy
 1. oddelenie: Cyanophyta – sinice
  • trieda: CYANOPHYCEAE
 2. oddelenie: Prochlorophyta – prvozelené riasy
 3. oddelenie: Rhodophyta – červené riasy
  • trieda: RHODOPHYCEAE
   • podtrieda: Bangiophycidae
   • podtrieda: Florideophycidae
 4. oddelenie: Heterokonkophyta – rôznobičíkaté riasy
  • trieda: CHRYSOPHYCEAE – žltohnedé riasy
   • rad: Chrysomonadales – bičíkaté žltohnedé riasy
   • rad: Rhizochrysidales – amébovité žltohnedé riasy
   • rad: Chrysocapsales – hemimonádové žltohnedé riasy
   • rad: Chrysosphaerales – bunkové žltohnedé riasy
   • rad: Phaeothamniales – vláknité žltohnedé riasy
  • trieda: XANTOPHYCEAE – žltozelené riasy
   • rad: Heterochloridales – bičíkaté žltozelené riasy
   • rad: Rhizochloridales – amébovité žltozelené riasy
   • rad: Heterogloeales – hemimonádové žltozelené riasy
   • rad: Mischococcales – bunkové žltozelené riasy
   • rad: Heterotrichales – vláknité žltozelené riasy
   • rad: Botrydiales – rúrkovité žltozelené riasy
  • trieda: PHAEOPHYCEAE – chaluhy, hnedé riasy
   • podtrieda: Isogeneratae
   • podtrieda: Heterogeneratae
   • podtrieda: Cyclosporae
  • trieda: BACILLARIOPHYCEAE – rozsievky
   • rad: Coscinodiscales – lúčovité, centrálne rozsievky
   • rad: Naviculales – perovité, penátne rozsievky
  • trieda: RAPHIDOPHYCEAE – zelenivky
 5. oddelenie: Haptophyta
 6. oddelenie: Eustigmatophyta
 7. oddelenie: Cryptophyta – kryptomonády
 8. oddelenie: Dinophyta – panciernatky
 9. oddelenie: Euglenophyta – euglény, červenoočká
  • trieda: EUGLENOPHYCEAE
   • rad: Euglenales
   • rad: Colaciales
 10. oddelenie: Chlorophyta – zelené riasy
  • trieda: PRASINOPHYCEAE
  • trieda: CHLOROPHYCEAE – vlastné zelené riasy
   • rad: Volvocales – bičíkaté zelené riasy
   • rad: Tetrasporales – hemimonádové zelené riasy
   • rad: Chlorococcales – bunkové zelené riasy
   • rad: Ulotrichales – vláknité zelené riasy
   • rad: Bryopsidales – rúrkovité zelené riasy
   • rad: Siphonocladales – sifonokládiové zelené riasy
  • trieda: CONJUGATOPHYCEAE – spájavky
   • rad: Zygnematales – jarmovky
   • rad: Mesotaeniales
   • rad: Desmidiales – desmídie
  • trieda: CHAROPHYCEAE – chary
   • rad: Charales
 

Prehlásenie

Biokútik je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.