viete že...

Plazy sa často vyhrievajú na slnku. Robia to preto, aby vďaka slnečnému teplu zvýšili teplotu tela. Keď sa ochladí, spomalí sa im metabolizmus až tak, že môžu upadnúť do zimného spánku.
Home Rastliny
Podríša: Vyššie rastliny - výtrusné PDF Vytlačiť

Podríša: Cormobionta, – vyššie rastliny

skupina: Rastliny výtrusné (Sporophyta)

 1. oddelenie: Bryophyta – machorasty
  • trieda: HEPATICOPSIDA – pečeňovky
   • rad: Haplomitriales – prostuškotvaré
   • rad: Jungermanniales – trsovcotvaré
   • rad: Marchantiales – porastnicotvaré
   • rad: Sphaerocarpales – guľkovcotvaré
  • trieda: ANTHOCEROTOPSIDA – rožteky
  • trieda: MUSCOPSIDA – machy
   • podtrieda: Sphagnidae – machy rašelinníkové
   • podtrieda: Andreaeidae – machy štrbinkovité
   • podtrieda: Bryidae – machy prútnikové
    • rad: Buxbaumiales – kyjanôčkotvaré
    • rad: Polytrichales – ploníkotvaré
    • rad: Fissidentales – pošvatcotvaré
    • rad: Dicranales – dvojhrototvaré
    • rad: Pottiales – zemovkotvaré
    • rad: Grimmiales – drobinkotvaré
    • rad: Funariales – skrutkotvaré
    • rad: Bryales – prútnikotvaré
    • rad: Neckerales – šupinkotvaré
    • rad: Hypnales – rakytotvaré
 2. oddelenie: Rhyniophyta – rýniorasty
 3. oddelenie: Psilotophyta – prútovkorasty
 4. oddelenie: Lycopodiophyta – plavúňorasty
  • trieda: LYCOPODIOPSIDA – plavúne
   • rad: Baragwanathiales (Drepanophycales)
   • rad: Lycopodiales – plavúňotvaré
    • čeľaď: Huperziaceae – chvostníkovité
    • čeľaď: Lycopodiaceae – plavúňovité
  • trieda: SELAGINELLOPSIDA – plavúnky
   • rad: Protolepidodendrales
   • rad: Lepidodendrales
   • rad: Selaginellales – plavúnkotvaré
  • trieda: ISOETOPSIDA – šidlatky
 5. oddelenie: Equisetophyta – prasličkorasty
  • trieda: HYENIOPSIDA
   • rad: Hyeniales
   • rad: Pseudoborniales
  • trieda: SPHENOPHYLLOPSIDA
  • trieda: EQUISETOPSIDA – prasličky
   • rad: Calamitales
   • rad: Equisetales – prasličkotvaré
 6. oddelenie: Polypodiophyta – sladičorasty
  • trieda: POLYPODIOPSIDA – sladiče
   • podtrieda: Protopteridiidae
    • rad: Protopteridales
    • rad: Cladoxylales
   • podtrieda: Zygopteridiidae
   • podtrieda: Ophioglossidae – hadivky
   • podtrieda: Marattiidae – maratie
   • podtrieda: Osmundidae – osmundy 3
   • podtrieda: Polypodiidae – sladiče
    • rad: Hymenophyllales – blanolístkotvaré
    • rad: Cyatheales
    • rad: Dicksoniales
    • rad: Polypodiales – sladičotvaré
     • čeľaď: Pteridaceae – krídelnicovité
     • čeľaď: Adiantaceae – adiantovité
     • čeľaď: Aspleniaceae – slezinníkovité
     • čeľaď: Aspidiaceae (Dryopteridaceae) – papraďovité
     • čeľaď: Polypodiaceae – sladičovité
     • čeľaď: Athyriaceae – papradkovité
     • čeľaď: Cryptogrammaceae – kučeravcovité
    • rad: Blechnales – rebrovkotvaré
   • podtrieda: Marsileidae – marsiley
   • podtrieda: Salviniidae – salvínie
    • rad: Salviniales – salvíniotvaré
     • čeľaď: Salviniaceae – salvíniovité
     • čeľaď: Azollaceae – azolovité
 

Prehlásenie

Biokútik je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.