viete že...

To, či bude mláďa aligátora samček alebo samička záleží od teploty. Samčeky sa liahnu zo zahriatych vajec, samičky naopak z chladnejších. U krokodílov je to naopak!
Home Rastliny
Vyššie rastliny- nahosemenné PDF Vytlačiť
Vyššie rastliny - semenné (Spermatophyta)

Rastliny nahosemenné (Gymnospermae)

 1. oddelenie: Lyginodendrophyta – lyginodendrorasty (semenné paprade)
  • trieda: LYGINODENDROPSIDA
   • podtrieda: Lyginodendridae
    • rad: Lyginodendrales
    • rad: Medullospinales
    • rad: Glossopteridales
   • podtrieda: Caytoniidae
 2. oddelenie: Cycadophyta – cykasorasty
  • trieda: CYCADOPSIDA – cykasy
   • rad: Cycadales – cykasotvaré
    • čeľaď: Cycadaceae – cykasovité
    • čeľaď: Zamiaceae – zamiovité
  • trieda: CYCADEOIDEOPSIDA
 3. oddelenie: Cordaitophyta – kordaitorasty
 4. oddelenie: Pinophyta – borovicorasty
  • trieda: GINKGOPSIDA – ginká
  • trieda: PINOPSIDA – ihličnany
   • rad: Lebachiales
   • rad: Araucariales – araukariotvaré
   • rad: Pinales – borovicotvaré
    • čeľaď: Pinaceae – borovicovité
     • podčeľaď: Abietoideae – jedľovaté
     • podčeľaď: Laricoideae – smrekovcovaté
     • podčeľaď: Pinoideae – borovicovaté
   • rad: Cupressales – cyprusotvaré
    • čeľaď: Taxodiaceae – tisovcovité
    • čeľaď: Cupresaceae – cyprusovité
     • podčeľaď: Thujoideae – tujovaté
     • podčeľaď: Cupresoideae – cyprusovaté
     • podčeľaď: Juniperoideae – borievkovaté
   • rad: Podocarpales – nohovcotvaré
   • rad: Taxales – tisotvaré
 5. oddelenie: Gnetophyta – gnétorasty
  • podtrieda: Gnetidae – gnétumy
  • podtrieda: Welwitschiidae – velvitčie
  • podtrieda: Ephedridae – chvojníky
 

Prehlásenie

Biokútik je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.