viete že...

Plazy sa často vyhrievajú na slnku. Robia to preto, aby vďaka slnečnému teplu zvýšili teplotu tela. Keď sa ochladí, spomalí sa im metabolizmus až tak, že môžu upadnúť do zimného spánku.
Home Rastliny
Krytosemenné rastliny - dvojklíčnolistové PDF Vytlačiť
Vyššie rastliny - semenné

Rastliny krytosemenné (Angiospermae)

oddelenie: Magnoliophyta – magnóliorasty

 • trieda: MAGNOLIOPSIDA (Dvojklíčnolistové, Dicotyledonopsida)
  • podtrieda: Magnoliidae – magnóliové
   • rad: Magnoliales – magnóliotvaré
    • čeľaď: Degeneriaceae – degenériovité
    • čeľaď: Magnoliaceae – magnóliovité
   • rad: Laurales – vavrínotvaré
    • čeľaď: Lauraceae - vavrínovité
   • rad: Piperales – pieprotvaré
    • čeľaď: Piperaceae - pieprovité
    • čeľaď: Peperomiaceae - pieprovcovité
   • rad: Aristolochiales – vlkovcotvaré
    • čeľaď: Aristolochiaceae – vlkovcovité
    • čeľaď: Rafflesiaceae – rafléziovité
   • rad: Nympheales – leknotvaré
    • čeľaď: Nympheaceae – leknovité
    • čeľaď: Ceratophyllaceae – rožkatcovité
   • rad: Ranunculales – iskerníkotvaré
    • čeľaď: Ranunculaceae – iskerníkovité
    • čeľaď: Berberidaceae – dráčovité
   • rad: Papaverales – makotvaré
    • čeľaď: Papaveraceae – makovité
    • čeľaď: Fumariaceae – zemedymovité
  • podtrieda: Hamamelididae – hamamelové
   • rad: Trochodendrales – trochodendrotvaré
   • rad: Hamamelidales – hamamelotvaré
    • čeľaď: Hamamelidaceae – hamamelovité
    • čeľaď: Platanaceae – platanovité
   • rad: Urticales – pŕhľavotvaré
    • čeľaď: Ulmaceae – brestovité
    • čeľaď: Moraceae – morušovité
    • čeľaď: Cannabaceae – konopovité
    • čeľaď: Urticaceae – pŕhľavovité
   • rad: Fagales – bukotvaré
    • čeľaď: Fagaceae - bukovité
   • rad: Betulales – brezotvaré
    • čeľaď: Betulaceae – brezovité
    • čeľaď: Corylaceae – jelšovité
   • rad: Juglandales – orechotvaré
  • podtrieda: Caryophyllidae – klinčekové
   • rad: Caryophyllales (Dianthales) – klinčekotvaré
    • čeľaď: Phytolacaceae – lýčidlovité
    • čeľaď: Aizoaceae – poludňovkovité
    • čeľaď: Opuntiaceae – opunciovité (Cactaceae – kaktusy)
    • čeľaď: Caryophyllaceae – klinčekovité
    • čeľaď: Stellariaceae – hviezdicovité
    • čeľaď: Chenopodiaceae – mrlíkovité
    • čeľaď: Amaranthaceae – láskavcovité
   • rad: Polygonales – stavikrvotvaré
    • čeľaď: Polygonaceae - stvikrvovité
   • rad: Plumbaginales – olovníkotvaré
  • podtrieda: Dilleniidae – diléniové
   • rad: Dilleniales – diléniotvaré
   • rad: Paeoniales – pivonkotvaré
    • čeľaď: Paeoniaceae - pivonkovité
   • rad: Theales – čajovníkotvaré
    • čeľaď: Theaceae – čajovníkovité
    • čeľaď: Hypericaceae – ľubovníkovité
   • rad: Violales – fialkotvaré
    • čeľaď: Cistaceae – cistovité
    • čeľaď: Violaceae – fialkovité
   • rad: Passiflorales – múčenkotvaré
    • čeľaď: Passifloraceae – múčenkovité
    • čeľaď: Carycaceae – papájovité
   • rad: Cucurbitales – tekvicotvaré
    • Cucurbitaceae - tekvicovité
   • rad: Begoniales – begóniotvaré
    • čeľaď: Begoniaceae - begóniovité
   • rad: Capparales (Brassicales) – kaparotvaré
    • čeľaď: Capparaceae – kaparovité
    • čeľaď: Resedaceae – rezedovité
    • čeľaď: Brassicaceae – kapustovité
   • rad: Tamaricales – tamariškotvaré
   • rad: Salicales – vŕbotvaré
    • čeľaď: Salicaceae - vŕbovité
   • rad: Ericales – vresotvaré
    • čeľaď: Pyrolaceae – hruštičkovité
    • čeľaď: Monotropaceae – hniliakovité
    • čeľaď: Ericaceae – vresovité
    • čeľaď: Vacciniaceae – brusnicovité
   • rad: Primulales – prvosienkotvaré
    • čeľaď: Primulaceae - prvosienkovité
   • rad: Malvales – slezotvaré
    • čeľaď: Sterculiaceae – sterkuliovité (kólovité)
    • čeľaď: Tiliaceae – lipovité
    • čeľaď: Bryttneriaceae – kakaovníkovité
    • čeľaď: Bombacaceae – bavlníkovité
    • čeľaď: Malvaceae – slezovité
   • rad: Euphorbiales – mliečnikotvaré
    • čeľaď: Buxaceae – krušpánovité
    • čeľaď: Euphoriaceae – mliečnikovité
   • rad: Thymeleales – vrabcovníkotvaré
  • podtrieda: Rosidae – ružové
   • rad: Rosales – ružotvaré
    • čeľaď: Rosaceae – ružovité
     • podčeľaď: Spiraeoideae – tavoľníkovaté
     • podčeľaď: Rosoideae – ružovaté
     • podčeľaď: Prunoideae – slivkovaté
     • podčeľaď: Maloideae – jabloňovaté
   • rad: Saxifragales – lomikameňotvaré
    • čeľaď: Crassulaceae – tučnolistovité
    • čeľaď: Saxifragaceae – lomikameňovité
    • čeľaď: Ribesaceae – ríbezľovité
    • čeľaď: Hydrangeaceae – hortenziovité
   • rad: Fabales – bôbotvaté
    • čeľaď: Mimosaceae – citlivkovité
    • čeľaď: Cesalpiniaceae – saponovité
    • čeľaď: Fabaceae – bôbovité
   • rad: Nepenthales – krčiažnikotvaré
    • čeľaď: Nepenthaceae – krčiažnikovité
    • čeľaď: Droseraceae – rosičkovité
   • rad: Myrtales – myrtotvaré
    • čeľaď: Myrtaceae – myrtovité
    • čeľaď: Lythraceae – vrbicovité
    • čeľaď: Onagraceae – púpalkovité
    • čeľaď: Trapanaceae – kotvicovité
   • rad: Rutales – rutotvaré
    • čeľaď: Anacardiaceae – obličkovcovité
    • čeľaď: Simaroubaceae
    • čeľaď: Rutaceae – rutovité
   • rad: Sapindales – mydlonvíkotvaré
    • čeľaď: Staphyleaceae – klokočovité
    • čeľaď: Aceraceae – javorovité
    • čeľaď: Hippocastanaceae (Aesculaceae) – pagaštanovité
   • rad: Geraniales – pakostotvaré
    • čeľaď: Erythroxylaceae – kokainovníkovité
    • čeľaď: Oxalidaceae – kysličkovité
    • čeľaď: Linaceae – ľanovité
    • čeľaď: Geraniaceae – pakostovité
    • čeľaď: Tropeolaceae
    • čeľaď: Impatientaceae – netýkavkovité
   • rad: Polygalales – horčinkotvaré
   • rad: Cornales – drieňotvaré
   • rad: Apiales (Araliales) – zelerotvaré (Daucales – mrkvotvaré)
    • čeľaď: Araliaceae – aralkovité
    • čeľaď: Apiaceae – zelerovité
   • rad: Celastrales – bršlencotvaré
   • rad: Rhamnales – rešetliakotvaré
    • čeľaď: Rhamnaceae – rešetliakovité
    • čeľaď: Vitaceae – viničovité
   • rad: Oleales – olivotvaré
    • čeľaď: Oleaceae - olivovité
   • rad: Santalales – santalotvaré
    • čeľaď: Santalaceae – santalovité
    • čeľaď: Loranthaceae – imelovcovité
   • rad: Eleagnales – hlošinkotvaré
  • podtrieda: Asteridae – astrové
   • rad: Gentianales – horcotvaré
    • čeľaď: Gentianaceae – horcovité
    • čeľaď: Menyanthaceae – vachtovité
    • čeľaď: Apocynaceae – zimozeleňovité
    • čeľaď: Asclepiadaceae – glejovkovité
    • čeľaď: Rubiaceae – marenovité
   • rad: Dipsacales – štetkotvaré
    • čeľaď: Loniceraceae – zemolezovité
    • čeľaď: Adoxaceae – pižmovkovité
    • čeľaď: Valerianaceae – valerianovité
    • čeľaď: Dipsacaceae – štetkovité
   • rad: Polemoniales – vojnovkotvaré
    • čeľaď: Polemoniaceae – vojnovkovité
    • čeľaď: Convolvulaceae – pupencovité
    • čeľaď: Cuscutaceae – kukučinovité
    • čeľaď: Boraginaceae – borákovité
   • rad: Scrophulariales – krtičníkotvaré
    • čeľaď: Solanaceae – ľuľkovité
    • čeľaď: Scrophulariaceae – krtičníkovité
    • čeľaď: Bignoniaceae – bignóniovité
    • čeľaď: Utriculariaceae – bublinatkovité
    • čeľaď: Orobanchaceae – zárazovité
    • čeľaď: Plantaginaceae – skorocelovité
   • rad: Lamiales – hluchavkotvaré
    • čeľaď: Verbenaceae – železníkovité
    • čeľaď: Lamiaceae – hluchavkovité
    • čeľaď: Callitrichaceae – hviezdošovité
   • rad: Campanulales – zvončekotvaré
    • čeľaď: Campanulaceae – zvončekovité
    • čeľaď: Lobeliaceae
   • rad: Asterales – astrotvaré (Compositae)
    • čeľaď: Asteraceae – astrovité
    • čeľaď: Cichoriaceae – čakankovité
 

Prehlásenie

Biokútik je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.