viete že...

Bežný obojživeník má vlhkú, hladkú a mäkkú kožu. Ich kožou môže ľahko prenikať kyslík, pretože dospelé obojživelníky dýchajú pľúcami ale aj kožou.
Home Živočíchy
Kmeň: Mäkkýše (Mollusca) PDF Vytlačiť
kmeň: Mollusca – mäkkýše
 • podkmeň: Amphineura – amfineury, prvomäkkýše
  1. trieda: CAUDOFOVEATA – červovky
  2. trieda: APLACOPHORA (SOLENOGASTRES) – červovce
  3. trieda: POLYPLACOPHORA – chitóny
 • podkmeň: Conchifera – schránkovce
  1. trieda: MONOPLACOPHORA – čiapočkovce
  2. trieda: GASTROPODA – ulitníky
   1. podtrieda: Prosobranchia – predožiabrovce
    • rad: Archeogastropoda
    • rad: Mesogastropoda
    • rad: Neogastropoda
   2. podtrieda: Opistobranchia – zadožiabrovce
    • rad: Acochlidioida
    • rad: Notaspida
    • rad: Nudibranchia
    • rad: Pteropoda
    • rad: Saccoglossa
    • rad: Anaspidea
   3. podtrieda: Pulmonata – pľúcnatce
    • rad: Archeopulmonata – staropľúcnatce
    • rad: Basommatophora – vodniaky
    • rad: Styllomatophora – slimáky
  3. trieda: SCAPHOPODA – klovitovce
  4. trieda: LAMELLIBRANCHIA (BIVALVIA) – lastúrniky
   • rad: Palaeotaxodonta
   • rad: Cryptodonta
   • rad: Pteriomorpha
   • rad: Schizodonta
   • rad: Heterodonta
   • rad: Adapedonta
   • rad: Anomalodesmata
   • rad: Septibranchia
  5. trieda: CEPHALOPODA – hlavonožce
   1. podtrieda: Tetrabranchia – štvoržiabrovce
    • rad: Nautiloidea
    • rad: Ammonoidea
   2. podtrieda: Dibranchia – dvojžiabrovce
    • rad: Belemnoidea
    • rad: Decabranchia
    • rad: Vampyromorpha
    • rad: Octobranchia
 

Prehlásenie

Biokútik je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.