viete že...

Plazy sa často vyhrievajú na slnku. Robia to preto, aby vďaka slnečnému teplu zvýšili teplotu tela. Keď sa ochladí, spomalí sa im metabolizmus až tak, že môžu upadnúť do zimného spánku.
Koreň (Radix) PDF Vytlačiť
Rastlinné orgány

Koreň je väčšinou podzemná časť rastliny. Funkcie koreňa:

 • mechanická - upevňuje rastlinu v pôde
 • vyživovacia - prijíma z pôdy vodu s rozpustenými látkami
 • zásobná - niektoré rastliny ukladajú do koreňa zásobné látky (mrkva, cukrová repa)
 • rozmnožovacia - niektoré rastliny sa dokážu rozmnožovať odrezkami koreňa

Všetky korene rastliny tvoria koreňovú sústavu. Poznáme dva základné typy koreňových sústav:

 

 

 1. Alorízia - pravá koreňová sústava (kolovitý koreň) - je vytvorený hlavný koreň, z ktorého vyrastajú bočné korene (obr. 1)
 2. Homorízia - nepravá sústava (zväzkovité korene) - hlavný koreň sa prestáva vyvíjať a stáva sa súčasťou zväzku (obr. 2)

 

 

Primárna stavba koreňa

Primárna stavba koreňa je tvorená pletivami, ktoré vznikajú delením z primárnych pletív:

 • Pokožka (rhizoderma) - je bez kutikuly vyrastajú z nej koreňové vlásky
 • Primárna kôra - tvoria ju parenchymatické bunky, je obvykle mohutnejšia ako kôra stonky, može sa skladať z 3 vrstiev (endodermis, mezodermis, ektodermis)
 • Pericykel - tvorí vrchnú vrstvu stredného valca, tenkostenný parenchým z buniek, ktoré majú delivú schopnosť (latentný meristém), delením vytvára bočné korene, u druhotne hrubnúcich sa tu zakladá felogén, bunkami pericykla je tvorená aj časť kambia
 • Stredný valec -Zložený s parenchymatických buniek (stržeň), medzi ktorými sa nachádzajú cievne zväzky

Na koncoch rastových vrcholov koreňa sa nachádza vrstva buniek - koreňová čiapočka, ktoré chráni rastový vrchol pred poškodením. V bunkách koreňovej čiapočky sa nachádzajú škrobové zrná - "presýpací škrob", ktoré zabezpečujú rast koreňa v smere zemskej príťažlivosti (pozitívne geotropicky)

 

Sekundárna stavba koreňa

Je výsledkom činnosti druhotných (sekundárnych) pletív kambia a felogénu.
Kambium sa nachádza medzi lykovou a drevnou časťou cievnych zväzkov a jeho delením vzniká druhotné drevo a druhotné lyko.
Felogén sa nachádza pod primárnou kôrou a jeho činnosťou vznikajú bunky korku. Činnosťou druhotnych meristémov sa podobne ako pri stonke aj pri koreni niektorých rastlín zabezpečuje druhotné hrubnutie.

Metamorfózy koreňa

V priebehu vývoja prisôsobili rastliny svoje korene tak, aby tvarom a funkciou čo najlepšie vyhovovali podmienkam ktoré rastliny potrebujú. Takto prispôsobené korene sa označujú ako metamorfózy koreňa. Medzi najčastejšie metamorfózy koreňa patria:

 • Zásobné korene - rastliny ukladajú zásobné látky napr. mrkva, cukrová repa
 • Barlovité korene - upevňovanie rastlín v pôde napr. močiarne rastliny
 • Vzdušné korene epifytov žijúcich v korunách
 • Koreňové hľuzy
 • Symbiotické korene bôbovitých rastlín
 • Cudzopasné korene (haustóriá) - napr. Imelo biele
 

 

 

 

 

Prehlásenie

Biokútik je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.