viete že...

To, či bude mláďa aligátora samček alebo samička záleží od teploty. Samčeky sa liahnu zo zahriatych vajec, samičky naopak z chladnejších. U krokodílov je to naopak!
Home Genetika
Genetika
  • Základy genetiky   ( 5 Články )
    Základné pojmy, molekulové základy dedičnosti, bunka a dedičnosť, genetická informácia a genetický kód, expresia štruktúrneho génu
  • Autozómová dedičnosť   ( 7 Články )
    Mendelovská dedičnosť, Mendelove zákony, dedičnosť kvalitatívnych znakov, dedičnosť kvantitatívnych znakov, monohybridné a dihybridné kríženie, väzba génov
  • Dedičnosť a pohlavie   ( 2 Články )
    Chromozómové určenie dedičnosti, dedičnosť viazaná na pohlavie
  • Genetická premenlivosť   ( 2 Články )

Prehlásenie

Biokútik je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.