O systéme Vytlačiť
Hlavnou myšlienkou bolo mať v systéme organizmov jasno.
Keď už bolo jasné, že toto je takmer nemožné, upravil som systém tak aby vyhovoval mojim potrebám a bol ako tak v súlade s učebnicou biológie pre gymnáziá.
Snažil som sa v každom prípade dodržať aspoň členenie vyšších skupín. Aj preto sa v ňom môžu vyskytnúť nezrovnalosti a nesúlad s iným členením organizmov.
Horné menu obsahuje trošku podrobnejšie členenie, ľavé menu je skôr prispôsobené podmienkam gymnázia a je tam možné nájsť aj zopár obrázkov.