Podkategórie

 • Základy genetiky
  Základné pojmy, molekulové základy dedičnosti, bunka a dedičnosť, genetická informácia a genetický kód, expresia štruktúrneho génu
  Počet článkov:
  5
 • Autozómová dedičnosť
  Mendelovská dedičnosť, Mendelove zákony, dedičnosť kvalitatívnych znakov, dedičnosť kvantitatívnych znakov, monohybridné a dihybridné kríženie, väzba génov
  Počet článkov:
  7
 • Dedičnosť a pohlavie
  Chromozómové určenie dedičnosti, dedičnosť viazaná na pohlavie
  Počet článkov:
  2
 • Genetická premenlivosť
  Počet článkov:
  2
ms_06.jpg

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.