Podríša: Cormobionta, – vyššie rastliny

skupina: Rastliny výtrusné (Sporophyta)

 1. oddelenie: Bryophyta – machorasty
  • trieda: HEPATICOPSIDA – pečeňovky
   • rad: Haplomitriales – prostuškotvaré
   • rad: Jungermanniales – trsovcotvaré
   • rad: Marchantiales – porastnicotvaré
   • rad: Sphaerocarpales – guľkovcotvaré
  • trieda: ANTHOCEROTOPSIDA – rožteky
  • trieda: MUSCOPSIDA – machy
   • podtrieda: Sphagnidae – machy rašelinníkové
   • podtrieda: Andreaeidae – machy štrbinkovité
   • podtrieda: Bryidae – machy prútnikové
    • rad: Buxbaumiales – kyjanôčkotvaré
    • rad: Polytrichales – ploníkotvaré
    • rad: Fissidentales – pošvatcotvaré
    • rad: Dicranales – dvojhrototvaré
    • rad: Pottiales – zemovkotvaré
    • rad: Grimmiales – drobinkotvaré
    • rad: Funariales – skrutkotvaré
    • rad: Bryales – prútnikotvaré
    • rad: Neckerales – šupinkotvaré
    • rad: Hypnales – rakytotvaré
 2. oddelenie: Rhyniophyta – rýniorasty
 3. oddelenie: Psilotophyta – prútovkorasty
 4. oddelenie: Lycopodiophyta – plavúňorasty
  • trieda: LYCOPODIOPSIDA – plavúne
   • rad: Baragwanathiales (Drepanophycales)
   • rad: Lycopodiales – plavúňotvaré
    • čeľaď: Huperziaceae – chvostníkovité
    • čeľaď: Lycopodiaceae – plavúňovité
  • trieda: SELAGINELLOPSIDA – plavúnky
   • rad: Protolepidodendrales
   • rad: Lepidodendrales
   • rad: Selaginellales – plavúnkotvaré
  • trieda: ISOETOPSIDA – šidlatky
 5. oddelenie: Equisetophyta – prasličkorasty
  • trieda: HYENIOPSIDA
   • rad: Hyeniales
   • rad: Pseudoborniales
  • trieda: SPHENOPHYLLOPSIDA
  • trieda: EQUISETOPSIDA – prasličky
   • rad: Calamitales
   • rad: Equisetales – prasličkotvaré
 6. oddelenie: Polypodiophyta – sladičorasty
  • trieda: POLYPODIOPSIDA – sladiče
   • podtrieda: Protopteridiidae
    • rad: Protopteridales
    • rad: Cladoxylales
   • podtrieda: Zygopteridiidae
   • podtrieda: Ophioglossidae – hadivky
   • podtrieda: Marattiidae – maratie
   • podtrieda: Osmundidae – osmundy 3
   • podtrieda: Polypodiidae – sladiče
    • rad: Hymenophyllales – blanolístkotvaré
    • rad: Cyatheales
    • rad: Dicksoniales
    • rad: Polypodiales – sladičotvaré
     • čeľaď: Pteridaceae – krídelnicovité
     • čeľaď: Adiantaceae – adiantovité
     • čeľaď: Aspleniaceae – slezinníkovité
     • čeľaď: Aspidiaceae (Dryopteridaceae) – papraďovité
     • čeľaď: Polypodiaceae – sladičovité
     • čeľaď: Athyriaceae – papradkovité
     • čeľaď: Cryptogrammaceae – kučeravcovité
    • rad: Blechnales – rebrovkotvaré
   • podtrieda: Marsileidae – marsiley
   • podtrieda: Salviniidae – salvínie
    • rad: Salviniales – salvíniotvaré
     • čeľaď: Salviniaceae – salvíniovité
     • čeľaď: Azollaceae – azolovité
ms_06.jpg

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.