Podkategórie

 • Rastlinné orgány

  Telo rastlín môže tvoriť stielka alebo môže byť tvorené pravými orgánmi.
  Stielka je typ tela rastlín, ktorý nie je tvorený pletivami (špecializované bunky) a takýto typ majú nižšie rastliny a machorasty.
  Vyššie rastliny tvoria pletivá a pravé orgány. Orgány vyšších rastlín môžu byť vyživovacie - vegetatívne a rozmnožovacie - generatívne.

   

  Počet článkov:
  7
 • Rastlinné pletivá

  Pletivá sú skupiny buniek, ktoré majú rovnaký (veľmi podobný) tvar a vykonávajú rovnakú funkciu

  Pletivá vznikajú diferenciáciou zárodočných buniek - bunky sa špecializujú na vykonávanie svojej budúcej funkcie.

  Základné rozdelenie pletív:

  • Pravé pletivá - Vznikajú delením buniek, pričom rozdelené bunky stávajú po rozdelení spolu
  • Nepravé pletivá - Vznikajú druhotným zoskupením pôvodne voľných buniek (vlákien) napr. u húb.
  Pletivá môžeme rozdeliť aj podľa tvaru a zhrubnutia bunkovej steny, podľa pôvodu a podľa schopnosti deliť sa.
  Počet článkov:
  4
 • Fyziológia rastlín

  Fyziológia skúma prejavy a deje prebiehajúce v rastlinách
  Základné funkcie rastlín – metabolizmus, dráždivosť, pohyb, rozmnožovanie, rast a vývin, riadiace a obranné procesy

   

  Počet článkov:
  7
ms_09.jpg

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.