Telo rastlín môže tvoriť stielka alebo môže byť tvorené pravými orgánmi.
Stielka je typ tela rastlín, ktorý nie je tvorený pletivami (špecializované bunky) a takýto typ majú nižšie rastliny a machorasty.
Vyššie rastliny tvoria pletivá a pravé orgány. Orgány vyšších rastlín môžu byť vyživovacie - vegetatívne a rozmnožovacie - generatívne.

 

ms_04.jpg

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.