Pletivá sú skupiny buniek, ktoré majú rovnaký (veľmi podobný) tvar a vykonávajú rovnakú funkciu

Pletivá vznikajú diferenciáciou zárodočných buniek - bunky sa špecializujú na vykonávanie svojej budúcej funkcie.

Základné rozdelenie pletív:

  • Pravé pletivá - Vznikajú delením buniek, pričom rozdelené bunky stávajú po rozdelení spolu
  • Nepravé pletivá - Vznikajú druhotným zoskupením pôvodne voľných buniek (vlákien) napr. u húb.
Pletivá môžeme rozdeliť aj podľa tvaru a zhrubnutia bunkovej steny, podľa pôvodu a podľa schopnosti deliť sa.
ms_10.jpg

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.