Vodivé pletivá

Vodivé pletivá majú len vyššie rastliny (Cormobionta). Zabezpečujú prúdenie roztokov v rastline. Vodivé pletivá sú tvorené sústavou trubíc a im podobných útvarov, ktoré označujeme ako cievny zväzok.

Cievne zväzky majú dve časti - drevnú a lykovú.


Drevná časť (xylém, gr. hadróm) - Obsahuje väčšinou odumreté bunky, uložené nad sebou, medzi ktorými sú úplne alebo zčasti prederavené priehradky. Sú to cievy a cievice. Vedú prúd roztokov z koreňa do listov - transpiračný prúd. Cievy a cievice majú zdrevnatené bunkové steny a majú okrem vodivej aj mechanickú funkciu (zvýšená pevnosť rastlinných tiel).

Lyková časť (floem, gr. leptóm) - tvorená živými bunkami, ktorým postupne degeneruje jadro. Priehradky medzi bunkami sú prederavené a preto sa označujú ako sitkovice. Vedú roztoky z listov do koreňov - asimilačný prúd. Organické látky v týchto roztokoch pomaly upchávajú otvory v sitkoviciach (kalóza). Na konci vegetačného obdobia sitkovice pomaly odumierajú a v novom vegetačnom obdobísú nahradené novými.

Podľa vzájomnej polohy drevnej a lykovej časti rozoznávame 4 základné typy cievnych zväzkov:

  1. Kolaterálny - drevo je jednej (vnútornej) strane a lyko je na druhej (vonkajšej) strane cievneho zväzku. Je to najčastejší typ cievneho zväzku
  2. Bikolaterálny - Drevná časť je v strede a je obklopená z dvoch strán lykom. Takýto cievny zväzok majú napr. rastliny z čeľade ľuľkovitých alebo tekvicovitých.
  3. Koncentrický - Drevná časť je dookola obklopená lykom (drevostredný, hadrocentrický) alebo je lyková časť v strede obklopená drevom (lykostredný, leptocentrický)
  4. Radiálny - Striedavo je uložené lyko a drevo. Tento typ CZ je typický pre korene rastlín.
 
 
 

Základné pletivo

Vypĺňa priestor medzi krycími pletivami a môže mať rôzne funkcie:
  • Asimilačné pletivo - obsahuje chlorofil, tvorí hlavne listy, prebieha tu fotosyntéza
  • Zásobné pletivo - obsahuje zásobné látky napr. hľuzy zemiakov
  • Sekrečné (vylučovacie) pletivo - plní sa látkami rôzneho charakteru, ktoré potom vylučuje napr. mliečnice iskerníkovitých alebo nektáriá kvetov.
  • Vodné pletivo - u suchomilných rastlín (napr. sukulenty) slúži na hromadenie a udržanie vody.
  • Aerenchym - pletivo s veľkými medzibunkovými priestormi, v ktorým sa hromadí vzduch napr. u vlhkomilných rastlín.
 

 

ms_09.jpg

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.