Krycie pletivá pokrývajú povrch rastlinného tela a chránia rastlinu pred vonkajšími vplyvmi, umožňujú rastline prijímať a vylučovať látky a regulujú množstvo vody v rastline.
Primárne krycie pletivá vznikajú z protodermu, sekundárne vznikajú z felogénu.

K sústave krycích pletív patria:
 1. Pokožka
  Pokožka stonky (epidermis) je tvorená spravidla jednou vrstvou plochých buniek, na vonkajšej strane so zhrubnutou bunkovou stenou a pokrytou tenkou voskovou vrstvičkou - kutikulou. Kutikula je nepriepustná pre vodu a plyny a zabraňuje tak nekontrolovateľnému úniku vody z rastliny. Vodné rastliny majú pokožku bez kutikuly.
  Pokožka koreňa (rhizodermis) je podobná ako epiderma, ale nemá kutikulu, ktorá by bránila príjmu vody a nedovoľovala kore§u plniť jeho funkciu.
 2. Prieduchy
  Sú špeciálne bunky obličkovitého tvaru, ktoré sa nachádzajú medzi bunkami pokožky. Medzi nimi sa nachádza štrbina. Mechanizmus činnosti prieduchových buniek závisí od turgoru (vnútrobunkový tlak). Podľa množstva vody v bunkách sa bude meniť veľkosť otvoru medzi nimi, čím sa reguluje množstvo vylučovanej vody -ak má rastlina dostatok vody, vnútrobunkový tlak v bunkách prieduchov "otvorí" prieduchy a rastlina sa môže zbaviť prebytočnej vody. AK je vody v rastine málo, prieduchy sa uzatvoria a zabránia vyparovaniu vody.

  Najviac prieduchov je v pokožke listu. Na liste môžu byť umiestnené na jednej strane listu - na vrchnej strane u rastlín, ktorých listy plávajú na vode, na spodnej u suchozemských. U jednoklíčnolistových rastlín môžu byť prieduchy na oboch stranách listu.
  U suchomilných rastlín môžu byť prieduchy pod úrovňou pokožky, u vlhkomilných sú nad úrovňou pokožky

 3. Hydatódy
  Bunky podobné prieduchom, ktoré nemajú schopnosť zatvárať sa. Vyskytujú sa u rastlín na vlhkých stanovištiach, ktoré nemôžu vodu vylučovať vyparovaním, ale sa jej zbavujú vo forme kvapiek - gutácia

 4. Chlpy (trichómy)
  Pokožkové útvary, môžu byť jednobunkové alebo mnohobunkové, jednoduché alebo rozvetvené. Podľa funkcie rozoznávame niekoľko typov trichómov:
  • krycie - majú ochrannú funkciu, znižujú transpiráciu, môžu odrážať slnečné žiarenie
  • žľaznaté - vylučujú rôzne látky (roztoky, silice) napr. na stonke muškátu (pelargonium)
  • pŕhlivé - sú inkrustované SiO2, sú krehké, obsahujú látky, ktoré môžu spôsobiť podráždenie kože (napr. pŕhľava)
  • Absorbčné - prispôsobené na príjem vody z okolia napr. koreňové vlásky

 5. Emergencie
  Chlpom podobné útvary, ale na ich stavbe sa zúčastňujú okrem krycích aj iné pletivá (cievne zväzky). Emergencie mäžu byť krycie (napr. ostne ruží, egrešov) alebo žľaznaté (tentakuly) - lepkavé žliazky mäsožravých rastlín (napr. rosička)

 

 

ms_04.jpg

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.