Delivé pletivá

Bunky delivých pletív sa delia a umožňujú rast rastlinného tela.

Podľa uloženia delivých pletív rozlišujeme:
 • Vrcholový (apikálny) meristém - Nachádza sa na rastových vrcholoch rastlín (koreň, stonka)
 • Vmedzerený (interkalárny ) meristém - je uložený medzi trvácimi pletivami napr. na bázach internódií (medzi uzlami) u tráv
 • Postranný (laterálny) meristém - vyskytuje sa paralelne s osou orgánou v ktorých sa nachádza (kambium)
 • Okrajový (marginálny) meristém - nachádza sa na okrajoch vyvíjajúcich sa listov

Podľa pôvodu rozlišujeme pôvodný meristém (protomeristém), prvotný (primárny) meristém, druhotný (sekundárny) meristém


 1. Pôvodný meristém (protomeristém)
  Iniciály sú bunky, ktoré sa vyvíjajú bezprostredne z embryonálnych buniek rastlín, sú nediferencované a delením produkujú ďalšie bunky bez toho aby stratili schopnosť delenia. Súbor týchto iniciál a ich bezprostredných derivátov (buniek, ktoré vznikli delením iniciál) označujeme ako protomeristém.

 2. Prvotný (primárny) meristém
  Vzniká delením protomeristému pričom bunky sa postupne diferencujú, strácajú schopnosť deliť sa a stávajú sa súčasťou trvácich pletív. Podľa, aký druh trvácich pletív vzniká rozoznávame niekoľko typov primárneho meristému:
  • Dermatogén - vznikajú z neho bunky pokožky
  • Periblém - Vzniká primárna kôra
  • Plerom - vznik základného pletiva
  • Prokambim - vzniká prvotné drevo a lyko


 3. Druhotný (sekundárny) meristém
  Druhotný meristém tvoria bunky trvácich pletív, ktoré znovu (druhotne) nadobudnú schopnosť delenia. Druhotnými meristémami sú felogén a kambium.
  Delením felogénu vzniká druhotná kôra a korok a činnosťou kambia sa vytvára druhotné dervo a druhotné lyko. Vznikom druhotných pletív sa zabezpečuje napr. druhotné hrubnutie drevín.

 

ms_04.jpg

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.