Rozdelenie živočíchov do kmeňov:

Dvojlistovce (Diblastica)

    kmeň: Hubky (Porifera)  

Prvoúste (Protostomia)

    kmeň: Pŕhlivce (Cnidaria)  
    kmeň: Nepŕhlivce,Rebrovky (Acnidaria)  

Trojlistovce (Triblastica)

    kmeň: Ploskavce (Plathelminthes)  
    kmeň: Hlístovce (Nematoda)  
    kmeň: Mäkkýše (Mollusca)  
    kmeň: Obrúčkavce (Annelida)  
    kmeň: Článkonožce (Arthropoda)  
    kmeň: Ostnatokožce (Echinodermata)  

Druhoúste (Deuterostomia)

    kmeň: Polochordáty (Hemichordata)  
    kmeň: Chordáty (Chordata)  
ms_01.jpg

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.