kmeň: Nematoda – hlístovce
 1. trieda: ADENOPHOREA (APHASMIDIA)
  1. podtrieda: Chromadoria
  2. podtrieda: Enoplia
 2. trieda: SECERNENTEA
  • rad: Rhabditida
  • rad: Rhabdiasoida
  • rad: Tylenchida
  • rad: Ascarida
  • rad: Oxyurida
  • rad: Strongylida
  • rad: Spirurida
  • rad: Dracunculida
  • rad: Filarida
ms_07.jpg

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.