Bunka je základnou štruktúrnou (stavebnou) a funkčnou jednotkou živých sústav. Živočíšna bunka je eukaryotická, veľkosť od niekoľkých mikrometrov až po niekoľko centimetrov.

Stavba živočíšnej bunky
Povrch bunky tvorí Cytoplazmatická membrána, ktorá ohraničuje bunku, je polopriepustná (semipermeabilná), reguluje príjem a výdaj látok do bunky a z bunky ( Na rozdiel od rastlinnej bunky chýba bunková stena) Vnútro bunky vypĺňa cytoplazma,

Membránové štruktúry :
 • Bunkové jadro - Riadiace centrum bunky, v jadre sa nachádzajú chromozómy (dedičné informácie), v čase medzi bunkovými deleniami vo forme dlhých tenkých vlákien, Hlavná zložka chromatín (DNA). Vyskytuje sa vo väčšine živoč. buniek okrem červených krviniek cicavcov, ktoré sú bezjadrov
 • Jadierko – nachádza sa v jadre, je nestále, počas delenia bunky sa stráca, tvorí sa v ňom RNA (r-RNA), ktorá v spojení s bielkovinami tvorí ribozómy
 • Mitochondrie sú energetickým centrom bunky, zložené z dvoch biomembrán, vonkajšia tvorí obal, vnútorná je bohato zriasnená a tvorí vo vnútri neúplné priehradky ( kristy). V mitochondriách prebieha množstvo biochemických reakcií, pri ktorých sa uvoľňuje energia. Obsahujú vlastnú (mitochondriálnu) DNA čím dokážu vytvárať vlastné bielkoviny
 • Endoplazmatické retikulum - systém navzájom pospájaných kanálikov, obsahujú veľa enzýmov, slúži ako syntetické centrum, hladká (agranulovaná) forma – syntéza lipidov a niektorých bunkových štruktúr ; zrnitá (granulovaná) forma s ribozómami - syntéza bielkovín.
 • Ribozómy – Zrnité štruktúry tvorené r RNA, majú funkciu pri syntéze bielkovín
 • Golgiho aparát – Je to sústava sploštených mechúrikov, prebiehajú v ňom biochemické deje a úprava látok, ktoré majú byť vylúčené z bunky
 • Lyzozómy – malé mechúriky obsahujúce enzýmy , ktorých úlohou je rozklad látok prijatých bunkou – vnútrobunkové trávenie
Fibrilárne štruktúry .
 • Mikrofilamenty a mikrotubuly – pohybová a mechanická funkcia, dynamická kostra bunky – Cytoskelet.
  mikrofilamenty –schopnosť kontrakcie, zabezpečujú pohyb cytoplazmy vnútri bunky,
  Mikrotubuly napr. deliace vretienko , pohybový aparát –riasinky, bičíky
Neživé súčasti bunky – bunkové inklúzie, rezervné látky ( škrob, glykogén, tuky), neústrojné látky vo forme kryštálikov

Živočíšna bunka neobsahuje pevnú bunkovú stenu, chloroplasty ani vakuoly. Výnimkou sú bunky jednobunkových organizmov, ktoré vakuoly majú napr. pulzujúca vakuola.
ms_08.jpg

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.