Tkanivo je súbor buniek rovnakého tvaru a funkcie

Typy tkanív :

 1. Epitely (základné, výstelkové tkanivo),majú bunky uložené vo vrstvách, malé medzibunkové priestory, zvyčajne umiestnené na povrchu, alebo tvoria výstelku telových dutín, ciev, tráviacej rúry. Epitely môžu byť:
  • vonkajšie – krycie epitely (pokožka) 
  • vnútorné – resorpčný epitel (vstrebávanie), žľazový (žľazy s VV), zmyslový (čuchové b.), riasinkový (v učebnici obrvený, dýchacia sústava – nosová dutina)
 2. Spojivové tkanivo plní prevažne mechanickú funkciu (opora tela), vypĺňa priestor medzi orgánmi, spája jednotlivé orgány (napr.šľachy) alebo oddeľuje (medzistavcové platničky).
  K spojivám patrí :
  • Väzivo (väzivové tk.) – medzibunkové priestory vyplnené kolagénovými (pevné v ťahu) a elastickými vláknami (pružné)
   • riedke väzivo - vypĺňa telové dutiny, priestory medzi orgánmi napr. tukové väzivo,
   • husté väzivo - je pevné v ťahu napr. šľachy, väzy
  • Chrupka (chrupkové tk.)– veľké medzibunkové priestory, silná medzibunková hmota, je pružná-elastická,
   • Väzivová chrupka - (prevaha kolagénových vlákien), medzistavcové platničky, menisky v kolenách
   • Elastická chrupka – (prevaha elastických vlákien), ušnice, sluchovej (Eustachovej) trubici
   • Hyalínna chrupka – vystužuje dýchaciu trubicu, kĺbové plochy kostí
  • Kosť (kostné tk.) – Zvápenatená medzibunková hmota, pevná a pružná, tvorí základ kostí, ktoré sú oporou tela
 3. Svalové tkanivo je zložené z buniek, ktoré obsahujú vláknité štruktúry, je schopné kontrakcie, zabezpečuje pohyb. Svalové tkanivo rozdeľujeme na:
  • Hladké svalové tkanivo – tvoria vretenovité bunky, nachádza sa väčšinou v stenách orgánov napr. tráviaca sústava, cievy (stavovce), u niektorých živočíchov (bezstavovce) zabezpečuje pohyb, pracujú pomalšie, ale vytrvalejšie, u stavovcov nie je ovládateľné vôľou
  • Priečne pruhované svalové tkanivo (kostrové svaly) – viacjadrové svalové vlákna, striedanie tmavších a svetlejších úsekov (aktín a myozín), priečne pruhované svaly sa pripájajú na kostru a zabezpečujú pohyb u niektorých bezstavovcov (hmyz) a sú hlavným zdrojom pohybu stavovcov
  • Srdcové svalové tkanivo – pod mikroskopom sa javí priečne pruhovanie, jednotlivé vlákna sú pospájané mostíkmi, tvoria srdcový sval (myokard). Má niektoré vlastnosti hladkých svalov (vytrvalosť), stavbou sa podobá na priečne pruhované svaly.
 4. Nervové tkanivo – Zložené z nervových buniek – Neurónov a podporných (gliových) buniek, úlohou je prijímať, viesť a spracúvať informácie (nervové vzruchy). Tvorí nervové uzliny (gangliá), mozog, miechu, nervy

Špecifickým typom tkaniva je krv, môže byť zaradená medzi spojivové tkanivá


Z tkanív sú zložené Orgány.

Orgán môže byť zložený z viacerých typov tkanív (napr. sval ľudského tela je zložený zo svalového tkaniva, väziva, tkaniva ciev, výbežkov nervových buniek). Každý orgán je svojou stavbou prispôsobený na funkciu, ktorú vykonáva.

Orgány, ktoré sa zúčastňujú na rovnakej činnosti tvoria Sústavu. Sústavy vykonávajú určitú funkciu napr. jazyk, hltan, pažerák, žalúdok, tenké črevo, hrubé črevo, konečník tvoria tráviacu sústavu, ktorá zabezpečuje príjem a spracovanie potravy, trávenie a odstrňovanie nestrpacovaných zvyškov. Niektoré orgány môžu patriť k viacerým sústavám napr pankreas – trávenie aj hormonálne riadenie.

Každý organizmus musí mať vyvinuté orgány alebo sústavy na vykonávanie základných životných funkcií.

Prehľad sústav u živočíchov:

 • Oporná
 • Pohybová,
 • Krycia,
 • Obehová,
 • Dýchacia,
 • Tráviaca,
 • Vylučovacia,
 • Riadiace s.,
 • Rozmnožovacia s.
ms_03.jpg

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.