Funkcia :     
  • pokryv tela, ochrana pred vonkajším vplyvom
  • termoregulácia, stálosť vnútorného prostredia
  • dýchanie, príjem potravy ( jednobunkovce, parazity), vylučovanie
  • je centrom zmyslových orgánov, príjem podnetov z vonkajšieho prostredia
  • ochrana pred stratou vody (suchozemské)
  • vytvára pokožkové útvary brvy, šupiny, perie, srsť, vlasy, kopytá, rohy atď

Povrch jednobunkovcov tvorí tenká membrána – pelikula – príjem a výdaj látok
Pokryv tela bezstavovcov – pokožka, tvorená jednovrstvovým krycím epitelom. Môže obsahovať žľazy (slizové, voskové).
U článkonožcov pokožka vylučuje chitín, ktorý má ochrannú funkciu, tvorí vonkajšiu kostru (je pevný, ale nedovoľuje rast). Vývojovým produktom pokožky sú napríklad vzdušnice a krídla
U stavovcov tvorí povrch tela koža. Koža je zložená z viacerých súčastí. Na povrchu kože je pokožka tvorené viacvrstvovým epitelom. Pod pokožkou je zamša a podkožné väzivo.
    Obojživelníky – tenká, umožňuje dýchanie, obsahuje hlienové  niektoré aj jedové žľazy
    Ryby – koža vytvára, šupiny, vylučuje sliz (uľahčuje pohyb vo vode)
Plazy – suchá koža, rohovinové alebo kostené šupiny (zrastením môžu vytvárať pancier)
Vtáky – pokožka obsahuje jedinú žľazu (mazovú), vytvára perie
Cicavce – Na povrchu pokožky sú zrohovatené bunky (odumreté), ktoré sa po čase odlupujú a sú nahradzované novými – regenerácia pokožky. V pokožke môže byť farbivo - pigmennt
V podkožnom väzive sa môže nachádzať zásobný tuk, ktorý má termoregulačnú funkciu. Zo zamše vyrastajú chlpy a srsť
V koži cicavcov sa nachádzajú žľazy potné, pachové, mazové  mliečne,
Šupiny, perie, srsť, chlpy, vlasy, štetiny,pazúry, nechty, kopytá, rohy, parohy sú deriváty pokožky (pokožkové útvary)
Pokožka je ektodermálneho pôvodu (vzniká diferenciáciou ektodermu), Zamša vzniká z mezodermu

ms_09.jpg

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.