Obličky sú hlavným orgánom vylučovania u stavovcov. U cicavcov a u človeka sa vyskytujú obličky typu metanefros - pravé obličky.

Stavba obličky

Obličky sú párový orgán uložený v hornej časti brušnej dutiny, po stranách chrbtice. Sú zložené z vylučovacích jednotiek (buniek), ktoré sa nazývajú nefróny.

Nefrón tvorí:

  • Bowmanov vačok - väzivové púzdro v tvare kalicha do ktorého vchádza krvná cieva
  • Klbko ciev - glomerulus, prívodná cieva vstupuje do Bowmanovho vačku a vytvára klbko. Tým sa zvyšuje plocha, ktorou sa filtruje krvná plazma. Z klbka vychádza odvodná cieva.
    Bowmanov vačok spolu s klbkom ciev tvorí tzv. Malpighihi teliesko
  • systém kanálikov - kanálik I. rádu, Henleho klučka, kanálik II. rádu, zberný kanálik. V kanálikochI. a II. rádu nastáva spätné vstrebávanie vody a minerálnych látok do krvi. To čo ostane v kanálikoch sa odvádza do zberného kanálika a je určené na transport z organizmu.

 

Činnosť nefrónu - tvorba moču

Prívodná cieva privádza krv do Bowmanovho vačku. Tu sa prefiltruje časť krvnej plazmy spolu s rozpustenými odpadovými látkami, minerálnymi látkami, glukózou. Táto tekutina sa nazýva prvotný (primárny) moč. Primárneho moču sa vytvorí veľké množstvo a pri jeho vylúčení by prišiel živočích o značnú časť vody v tele. Preto sa z primárneho moču v kanálikoch vracia väčšina vody späť do krvného obehu - spätné vstrebávanie vody. Spolu s touto vodou sa vracajú do organizmu aj minerálne látky, ktoré by organizmu tiež mohli chýbať.Voda, ktorá zostane v kanálikoch sa vylúči von a nazýva sa definitívny moč.

nefrón

obr. Tvorba moču v nefróne

Množstvo spätne vstrebanej vody a minerálnych látok v kanálikoch závisí od momentálnych potrieb organizmu.
Ak má živočích veľa vody môže sa viac vylúčiť moč je riedky a je ho viac. Ak má telo vody málo (teplé, suché prostredie, strata vody) v kanálikoch sa vstrebe späť až 99% všetkej vody z primárneho moču a definitívny moč je hustý a je ho málo.

Z nefrónu je moč odvádzaný močovodom do močového mechúra. Tu sa nahromadí a po čase je naraz vylúčený z tela.

ms_06.jpg

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.