Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Kto je online

Práve tu je 138 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Svaly chrbta - vľavo povrchová vrstva, pravo druhá vrstva, dolu odokrytá tretia vrstva a povrch štvrtej vrstvy

 

svaly chrbta

 1. Polotŕňový s. hlavy - m. semispinalis capitis
 2. Remenný s. hlavy - m. splenius capitis
 3. Zdvíhač lopatky - m. levator scapulae
 4. Kosoštvorcový menší s. - m. rhomboideus minor
 5. Podkľúčny s. - m. subclavius
 6. Nadtŕňový s. - m. supraspinatus
 7. Kosoštvorcový väčší s.  - m. rhomboideus major
 8. Menší oblý s. - m. teres minor
 9. Väčší oblý s. - m. teres major
 10. Trojhlavý s. ramena, dlhá hlava - m. triceps brachii, caput longum
 11. Trojhlavý s. ramena, bočná hlava- m. triceps brachii, caput laterale
 12. Dolný zadný pilovitý s. - m. serratus posterior inferior
 13. Medzirebrové s. - m. intercostales
 14. Skupina hlbokých chrbtových s. (kryté fasciou)
 15. Vnútorný šikmý s. brucha - m. obliquus internus abdominis
 16. Vonkajší šikmý s. brucha - m. obliquus externus abdominis
 17. Povrchový list - fascia thoracolumbalis
 18. Stredný sedací s. - m. glutaeus medius
 19. Veľký sedací s. - m. glutaeus maximus
 20. Kývač hlavy - m. sternocleidomastoideus
 21. Remenný s. hlavy - m. splenius capitis
 22. Lichobežníkový s. - m. trapezius
 23. Deltový s. - m. deltoideus
 24. Väčší kosoštvorcový s. - m. rhomboideus major
 25. Väčší oblý s. - m. teres major
 26. Trojhlavý s. ramena - m. triceps brachii
 27. Najširší s. chrbta - m. latissimus dorsi
 28. Povrchový list - fascia thoracolumbalis
 29. Driekový trojuholník - Trigonum lumbale

 


 

Svaly chrbta - vľavo tretia a štvrtá vrstva, vpravo hlboké svaly chrbta

 

 1. Najdlhší s. hlavy - m. longissimus capitis
 2. Polotŕňový s. hlavy - m. semispinalis capitis
 3. Najdlhší s. hrudníka - m. longissimus thoracis
 4. Bedrovorebrový s. - m. iliocostalis
 5. Vonkajšie medzirebrové s. - m. intercostalis externi
 6. Tŕňový s. - m spinalis
 7. Priečny s. brucha - m. transversus abdominis
 8. Vnútorný šikmý s. brucha - m. obliquus internus abdominis
 9. Polotŕňový s. hlavy - m. semispinalis capitis
 10. Remenný s. hlavy - m. splenius capitis
 11. Zadný horný pilovitý s. - m. serratus posterior superior
 12. Vonkajšie medzirebrové s. - m. intercostales externi
 13. Najdlhší s. a bedrovorebrový s. - m. longissimus a m. iliocostalis
 14. Tŕňový sval - m. spinalis
 15. Zadný dolný pilovitý s. - m. serratus posterior inferior
 16. Najdlhší a bedrovodriekový s. - m. longissimus a m. iliocostalis
 17. Priečny s. brucha - m. transversus abdominis
 18. Vonkajší šikmý s. brucha - m. obliquus externus abdominis
 19. Vnútorný šikmý s. brucha - m. obliquus internus abdominis
 20. Povrchový list - fascia thoracolumbalis

 


 

 

Hlboké svaly krku

 

 1. Záhlavný s. - m. occipitalis
 2. Horný šikmý s. hlavy - m. obliquus capitis superior
 3. Zadný menší  priamy s. hlavy - m. rectus capitis posterior minor
 4. Dolný šikmý s. hlavy - m. obliquus capitis inferior
 5. Zadný väčší priamy s. hlavy - m. rectus capitis posterior major

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36
ms_10.jpg

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.