Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Kto je online

Práve tu je 69 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Genetická informácia, genetický kód

Genetická informácia (GI) je správa zapísaná v štruktúre molekuly DNA, ktorá umožňuje organizmu utvoriť určitý znak v jeho konkrétnej forme. Genetická informácia je uložená v lineárnych molekulách DNA a je zapísaná pomocou genetického kódu (GK). 

Genetický kód je spôsob zápisu genetickej informácie prostredníctvom  poradia dusíkatých báz v štruktúre DNA (A,T,C,G). 

Podstatou genetickej informácie je kódovanie poradia aminokyselín v peptidovom reťazci, ktorý vytvára bielkovinu. Keďže na tvorbe bielkovín sa zúčastňuje asi 20 aminokyselín, zatiaľ čo RNA využíva 4 druhy nukleotidov (báz), je zrejmé, že aminokyselina musí byť určovaná najmenej trojicou báz. Takáto trojica dusíkatých báz sa nazýva triplet.  Triplet, ktorý kóduje nejakú aminokyselinu sa označuje ako kodón.
pozn.: počet rôznych dvojíc báz nestačí na šifrovanie 20-tich aminokyselín pretože 4=16
, preto sú potrebné tri bázy 4=64. 61 trojíc - tripletov kóduje nejakú aminokyselinu (kodóny), 3 trojice nekódujú žiadnu aminokyselinu  (nonsense)  .   

Na jednej molekule DNA môže byť lineárne uložených aj viac génov. Preto je začiatok a koniec každého génu  vymedzený  špeciálnymi tripletmi.  Triplet TAC (AUG na mRNA - zároveň kodón pre AK metionín) označuje začiatok (iniciačný kodón) a ATT (UAA), ATC (UAG), ACT (UGA) koniec génu (terminačný, STOP kodón). Všetky triplety medzi začiatkom a koncom kódujú genetickú informáciu. 
 pozn.: STOP kodóny nekódujú žiadnu aminokyselinu, sú to práve nonsense triplety.

 

Prenos génov z materskej bunky do oboch dcérskych sa pri bunkovom delení (mitóze) zabezpečuje replikáciou DNA (odkaz na replikáciu). Pri replikácii sa genetická informácia zdvojuje – vznikajú dve molekuly, totožné s pôvodnou molekulou DNA. Tento mechanizmus zabezpečuje, že úplný súbor genetických informácií sa prenesie do všetkých buniek mnohobunkového organizmu


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36
ms_04.jpg

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.