Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Kto je online

Práve tu je 55 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Ríša: Fungi – huby*

oddelenie: Myxomycota – slizovky

 1. trieda: ACRASIOMYCETES – bunkové slizovky, akrázie
 2. trieda: HYDROMYXOMYCETES – vodné slizovky
 3. trieda: MYXOMYCETES – pravé slizovky
  • podtrieda: Ceratiomyxomycetidae – roháčkovité
  • podtrieda: Myxogasteromycetidae – slizovkovité
  • podtrieda: Stemonitomyxomycetidae
 4. trieda: PLASMODIOPHOROMYCETES – nádorovky

oddelenie: Eumycota – pravé huby

 • pododdelenie: Mastigomycotina
  1. trieda: CHYTRIDIOMYCETES – bunkovky
   • rad: Chytridiales – bunkovkotvaré
    1. čeľaď: Olpidaceae – hrdlovcovité
    2. čeľaď: Synchytriaceae – rakovinovcovité
    3. čeľaď: Rhizidiaceae
    4. čeľaď: Cladochytriaceae
    5. čeľaď: Chytridiaceae – bunkovkovité
   • rad: Blastocladiales – pakonárovcotvaré
    1. čeľaď: Blastocladiaceae – pakonárovcovité
   • rad: Monoblepharidales – jednobrvkotvaré
  2. trieda: HYPHOCHYTRIDIOMYCETES – bunkovčeky
  3. trieda: OOMYCETES – riasovky
   • rad: Saprolegniales – hnilovkotvaré
   • rad: Leptomitrales – tenuškotvaré
   • rad: Lagenidiales – fľaškovkotvaré
   • rad: Peronosporales – peronospórotvaré
    1. čeľaď: Pythiaceae – hnilobníkovité
    2. čeľaď: Peronosporaceae – peronospórovité
    3. čeľaď: Albuginaceae – bieloplesňovité
 • pododdelenie: Zygomycotina – plesne
  1. trieda: ZYGOMYCETES – pravé plesne
   • rad: Mucorales – plesňotvaré
    1. čeľaď: Mucoraceae – plesňovité
    2. čeľaď: Thamnidiaceae
    3. čeľaď: Cunnighamellaceae
    4. čeľaď: Pilobolaceae – mršťovcovité
    5. čeľaď: Endogonaceae
   • rad: Entomophtorales – hmyzomorkotvaré
  2. trieda: TRICHOMYCETES
 • pododdelenie: Ascomycotina – vreckaté huby, askomycéty
  1. trieda: HEMIASCOMYCETES
   • rad: Endomycetales – endomycétotvaré
    1. čeľaď: Endomycetaceae – endomycétovité
    2. čeľaď: Saccharomycetaceae – kvasinkovité
   • rad: Taphrinales – grmanníkotvaré
    1. čeľaď: Taphrinaceae – grmanníkovité
  2. trieda: PLECTOMYCETES
   • rad: Eurotiales – paplesňotvaré
    1. čeľaď: Gymnoascaceae – nahovreckovité
    2. čeľaď: Eurotiaceae – paplesňovité
   • rad: Erysiphales – múčnatkotvaré
  3. trieda: DISCOMYCETES
   • rad: Pezizales – čiaškotvaré
   • rad: Helotiales – čiašočkotvaré
    1. čeľaď: Helotiaceae – čiašočkovité
    2. čeľaď: Hyaloscyphaceae – krásavičkovité
    3. čeľaď: Sclerotiniaceae – hľúznatkovité
   • rad: Phacidiales – šošovičkovcotvaré
   • rad: Tuberales – hľuzovkotvaré
  4. trieda: PYRENOMYCETES
   • rad: Sphaeriales – sfériotvaré
    1. čeľaď: Ophiostomaceae – farbiarkovité
    2. čeľaď: Sordariaceae – sordáňovité
    3. čeľaď: Melanosporaceae – tmavkovité
    4. čeľaď: Xylariaceae – drevnatcovité
    5. čeľaď: Hypocreaceae – ponorencovité
   • rad: Clavicipitales – kyjaničkotvaré
    1. čeľaď: Clavicipitaceae – kyjaničkovité
  5. trieda: LOCULOASCOMYCETES – dutinovky
   • rad: Dothideales – vredovcotvaré
    • podrad: Dothideineae
    • podrad: Pseudosphaerineae
 • pododdelenie: Basidiomycotina – bazídiové huby, bazídiomycéty
  1. trieda: HYMENOMYCETES – rúchovky

   podtrieda: Holobasidiomycetidae – celistvookrajové huby, holobazídiomycéty

   • rad: Aphyllophorales – rozličkotvaré
    1. čeľaď: Stereaceae – pevníkovité
    2. čeľaď: Telephoraceae – plesňovkovité
    3. čeľaď: Clavariaceae – kyjačikovité
    4. čeľaď: Cantharellaceae – kuriatkovité
    5. čeľaď: Polyporaceae – trúdnikovité
    6. čeľaď: Schizophyllaceae – klanolupeňovkovité
    7. čeľaď: Pleurotaceae – hlivovité
   • rad: Agaricales – pečiarkotvaré
    1. čeľaď: Tricholomataceae – čírovkovité
    2. čeľaď: Amanitaceae – muchotrávkovité
    3. čeľaď: Agaricaceae – pečiarkovité
    4. čeľaď: Coprinaceae – hnojníkovité
    5. čeľaď: Strophariaceae – golierikovité
    6. čeľaď: Cortinariaceae – pavučinovcovité
    7. čeľaď: Entolomataceae – hodvábnicovité
    8. čeľaď: Russulaceae – plávkovité
    9. čeľaď: Boletaceae – hríbovité
   • rad: Dacrymycetales – slzovcotvaré

   podtrieda: Phragmobasidiomycetidae – delenobazídiové huby, fragmobazídiomycéty

   • rad: Tremellales – rôsolovkotvaré
   • rad: Auriculariales – uchovkotvaré
  2. trieda: GASTEROMYCETES – bruchatky
   • rad: Sclerodermatales – pestrecotvaré
   • rad: Lycoperdales – prášnicotvaré
   • rad: Nidulariales – hniezdovcotvaré
   • rad: Phallales – hadovkotvaré
  3. trieda: TELIOMYCETES
   • rad: Ustilaginales – sneťotvaré
    1. čeľaď: Ustilaginaceae – sneťovité, prašné sneti
    2. čeľaď: Tilletiaceae – mazľavkovité, mazľavé sneti
   • rad: Uredinales – hrdzotvaré, hrdze
 • pododdelenie: Deuteromycotina – nedokonalé známe huby, Fungi imperfecti
  1. trieda: COELOMYCETES
   • rad: Sphaeropsidales – pyknídovkotvaré
   • rad: Melanconiales – čiernospórkovcotvaré
  2. trieda: HYPHOMYCETES

* pozn.: V niektorých systémoch sa huby zaraďujú medzi rastliny ako oddelenie nižších rastlín


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36
ms_06.jpg

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.