Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Kto je online

Práve tu je 7 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Podríša: Thallobionta – nižšie rastliny
Algae – sinice a riasy
 1. oddelenie: Cyanophyta – sinice
  • trieda: CYANOPHYCEAE
 2. oddelenie: Prochlorophyta – prvozelené riasy
 3. oddelenie: Rhodophyta – červené riasy
  • trieda: RHODOPHYCEAE
   • podtrieda: Bangiophycidae
   • podtrieda: Florideophycidae
 4. oddelenie: Heterokonkophyta – rôznobičíkaté riasy
  • trieda: CHRYSOPHYCEAE – žltohnedé riasy
   • rad: Chrysomonadales – bičíkaté žltohnedé riasy
   • rad: Rhizochrysidales – amébovité žltohnedé riasy
   • rad: Chrysocapsales – hemimonádové žltohnedé riasy
   • rad: Chrysosphaerales – bunkové žltohnedé riasy
   • rad: Phaeothamniales – vláknité žltohnedé riasy
  • trieda: XANTOPHYCEAE – žltozelené riasy
   • rad: Heterochloridales – bičíkaté žltozelené riasy
   • rad: Rhizochloridales – amébovité žltozelené riasy
   • rad: Heterogloeales – hemimonádové žltozelené riasy
   • rad: Mischococcales – bunkové žltozelené riasy
   • rad: Heterotrichales – vláknité žltozelené riasy
   • rad: Botrydiales – rúrkovité žltozelené riasy
  • trieda: PHAEOPHYCEAE – chaluhy, hnedé riasy
   • podtrieda: Isogeneratae
   • podtrieda: Heterogeneratae
   • podtrieda: Cyclosporae
  • trieda: BACILLARIOPHYCEAE – rozsievky
   • rad: Coscinodiscales – lúčovité, centrálne rozsievky
   • rad: Naviculales – perovité, penátne rozsievky
  • trieda: RAPHIDOPHYCEAE – zelenivky
 5. oddelenie: Haptophyta
 6. oddelenie: Eustigmatophyta
 7. oddelenie: Cryptophyta – kryptomonády
 8. oddelenie: Dinophyta – panciernatky
 9. oddelenie: Euglenophyta – euglény, červenoočká
  • trieda: EUGLENOPHYCEAE
   • rad: Euglenales
   • rad: Colaciales
 10. oddelenie: Chlorophyta – zelené riasy
  • trieda: PRASINOPHYCEAE
  • trieda: CHLOROPHYCEAE – vlastné zelené riasy
   • rad: Volvocales – bičíkaté zelené riasy
   • rad: Tetrasporales – hemimonádové zelené riasy
   • rad: Chlorococcales – bunkové zelené riasy
   • rad: Ulotrichales – vláknité zelené riasy
   • rad: Bryopsidales – rúrkovité zelené riasy
   • rad: Siphonocladales – sifonokládiové zelené riasy
  • trieda: CONJUGATOPHYCEAE – spájavky
   • rad: Zygnematales – jarmovky
   • rad: Mesotaeniales
   • rad: Desmidiales – desmídie
  • trieda: CHAROPHYCEAE – chary
   • rad: Charales

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36
ms_09.jpg

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.