Vyššie rastliny - semenné

Rastliny krytosemenné (Angiospermae)

oddelenie: Magnoliophyta – magnóliorasty

 • trieda: LILIOPSIDA (Jednoklíčnolistové, Monocotyledonopsiada)
  • podtrieda: Alismidae – žabníkové
   • rad: Alismales – žabníkotvaré
    • čeľaď: Butomaceae – okrasovité
    • čeľaď: Alismaceae – žabníkovité
   • rad: Hydrocharitales – vodniakotvaré
   • rad: Potamogetonales – červenavcotvaré
  • podtrieda: Liliidae – ľaliové
   • rad: Liliales – ľaliotvaré
    • čeľaď: Liliaceae – ľaliovité
    • čeľaď: Amaryllidaceae – amarylkovité
    • čeľaď: Agavaceae – agavovité
   • rad: Iridales – kosatcotvaré
    • čeľaď: Iridaceae - kosatcovité
   • rad: Zingiberales – ďumbierotvaré
    • čeľaď: Streliciaceae – strelíciovité
    • čeľaď: Musaceae – banánovníkovité
    • čeľaď: Zingiberaceae – ďumbierovité
    • čeľaď: Cannaceae – kánovité
   • rad: Orchidales – vstavačotvaré
    • čeľaď: Orchidaceae – vstavačovité
     • podčeľaď: Cypripedioideae – črievičníkovaté
     • podčeľaď: Orchideoideae – vstavačovaté
  • podtrieda: Commelinidae – podenkové
   • rad: Juncales – sitinotvaré
   • rad: Cyperales – šachorotvaré
    • čeľaď: Cyperaceae - šachorovité
   • rad: Bromeliales – broméliotvaré
   • rad: Commelinales – podenkotvaré
   • rad: Poales – lipnicotvaré
    • čeľaď: Poaceae - lipnicovité
  • podtrieda: Arecidae – arekové
   • rad: Arecales – arekotvaré (Palmae – palmy)
    • čeľaď: Arecaceae - arekovité
   • rad: Arales – áronotvaré
    • čeľaď: Araceae – áronovité
    • čeľaď: Lemnaceae – žaburinkovité
   • rad: Pandanales – pandánotvaré
    • čeľaď: Pandanaceae – pandánovité
    • čeľaď: Sparganiaceae – ježohlavovité
    • čeľaď: Typhaceae – pálkovité