Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Kto je online

Práve tu je 141 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rozmnožovanie zabezpečuje prenos dedičných vlastností z rodičov na potomkov. Je základným predpokladom pre zachovanie druhu.

Druh, ktorý stratí schopnosť rozmnožovať sa vyhynie. Rastliny sa môžu rozmnožovať pohlavne (generatívne) a nepohlavne (vegetatívne).

 

Nepohlavné rozmnožovanie 

Pri nepohlavnom rozmnožovaní vzniká nový jedinec z telových buniek (častí pletiva) rodičovského organizmu.Jedince, ktoré vzniknú nepohlavným rozmnožovaním voláme klony.

Klony vznikajú z telových buniek, majú úplne rovnaké vlastnosti ako rodičovský organizmus, z ktorého vznikli. Tento spôsob rozmnožovania je veľmi rýchly, zachováva všetky znaky rodiča (aj tie výhodné, ale aj nevýhodné), nezabezpečuje však genetickú premenlivosť.

Nepohlavné rozmnožovanie môže byť:

 • Zakoreňovaním odrezkov, časťami tela rastliny napr. zakoreňovanie stonkových odrezkov (vŕba, fikus), listových odrezkov (fialka),
 • vrúbľovaním a očkovaním napr. aj ovocné a okrasné dreviny.Pri vrúbľovaní sa na podpník jednej rastliny prenesie odrezok (vrúbeľ, štep) z inej rastliny, pri očkovaní sa prenesie len púčik (očko), ktorú sa vsadí pod kôru materskej rastliny.
  obr. vrúbľovanie
 • Sporogóniou - tvorba výtrusov (spór). Výtrusy sú nepohlavné rozmnožovacie útvary, ktoré vznikajú vo výtrusniciach (sporogóniách). Vznikajú redukčným delením, preto sú haploidné.
 • Poplazmi, odnožami - niektoré rastliny tvoria výrastky stonky alebo koreňa - poplazy, odnože, ktoré im pomáhajú rozširovať sa do okolia. Trávy tvoria odnože.
 • Cibuľami, hľuzami

 Pohlavné rozmnožovanie

Pri pohlavnom rozmnožovaní vzniká nový jedinec splynutím  pohlavných buniek - gamét. Pohlavné bunky vznikajú v pohlavných orgánoch gametangiách

Pohlavné bunky môžu byť:

 • Izogaméty - sú morfologicky (tvarom, veľkosťou) rovnaké, líšia sa len fyziologicky (genetická informácia)
 • Anizogaméty - sú morfologicky aj fyziologicky odlišné. Medzi anizogaméty patria samčie - mikrogaméty, ktoré sú menšie a  samičie - makrogaméty, ktoré sú väčšie.

Anizogaméty vznikajú v gametangiách, ktoré môžu byť:

 • Samčie - (mikrogametangiá), nazývajú sa aj Plemenníčky (anterídium), vytvárajú sa v nich samčie gaméty
 • Samičie (makrogametangiá), tiež zárodočníky (archegónium), vytvárajú sa v nich samičie gaméty

Splynutím gamét vzniká zygóta, z ktorej sa vyvinie zárodok novej rastliny. Splynute izogamét nazývame izogamia, splynutie anizogamét je anizogamia, ak splýva samičia (oosféra) a samčia (spermatické jadro) tento dej sa nazýva  oogamia.

 U rastlín sa pohlavné a nepohlavné rozmnožovanie strieda. Takéto striedanie sa označuje ako rodozmena. Pri rodozmene je rozmnožovanie často viazané na celú generáciu. Ak sa jedince v tejto generácii rozmnožujú pohlavne označuje sa ako pohlavná generácia - Gametofyt. Ak sa jedince v tejto generácii rozmnožujú nepohlavne, takáto generácia sa nazýva nepohlavná generácia - Sporofyt

Viac o rodozmenách v prezentácii  Rodozmeny v sekcii "súbory na stiahnutie.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36
ms_04.jpg

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.