Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Kto je online

Práve tu je 21 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Chordáty sú vývojovo najdokonalejšie živočíchy. Chordáty sa na zemi objavili niekedy v období kambria (prvohory), t.j. asi pred 500 miliónmi rokov. Pôvod chordátov nie je možné presne určiť, pretože ich priamy predkovia (ani vyhynutý) nie sú známy. Najčastejšie sa však pôvod chordátov predpokladá niekde medzi skupinami ostnatokožcov.

Základné znaky živočíchov patriacich do kmeňa chordáty sú:

  • Telo je dvojstranne súmerné
  • Provotnú oporu tela tvorí chrbtová struna - chorda dorsalis. Chorda je chrupkovitá trubica, ktorá má endodermálny pôvod, vzniká vyliačením na chrbtovej strane prvočreva.
    U niektorých skupín chordátov sa vyskytuje počas celého života (napr. kopijovce), ale u väčšiny chordátov je prítomná len počas embryonálneho štádia vývinu. U dospelých jedincov je chorda potlačená a nahradená dokonalejšou formou opory - chrbticou.
  • V priebehu zárodočného vývinu sa u chordátov prederaveným tráviacej sústavy (hltanu) vytvárajú párové žiabrové štrbiny. U niektorých skupín chordátov sa zachovávajú po celý život u iných miznú počas embryonálneho vývinu (suchozemské)
  • U chordátov sa vliačením ektodermu na chrbtovej strane vytvára nervová trubica, ktorá je základom rúrkovitej nervovej sústavy. Členením nervovej sústavy sa postupne formujú mozog a miecha.
  • Cievna sústava je uzavretá, (s výnimkou plášťovcov)

Pre naše potreby rozdeľujeme kmeň chordáty na 3 podkmene :

  Podkmeň: Plášťovce (Urochordata)
      trieda Ascídie (Ascidiacea)
      trieda: Salpy (Thaliacea)
      trieda: Vršovky (Copelata)
  podkmeň: Kopijovce (Cephalochordata)
  podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
    natrieda: Kruhoústnice - Bezčeľustnatce (Cyclostomata - Agnatha)
      trieda: Mihule (Petromizontida)
      trieda: Sliznatky (Mixiny)
    natrieda: Čeľustnatce (Gnathostomata)
      trieda: Drsnokožce - paryby (Chondrichthyes)
      trieda: Ryby - pravé ryby, kostnaté ryby (Osteichthyes)
      trieda: Obojživelníky (Amphibia)
      trieda: Plazy (Reptilia)
      trieda: Vtáky (Aves)
      trieda: Cicavce (Mamalia)

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36
ms_02.jpg

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.