Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Kto je online

Práve tu je 15 návštevníkov a žiadni členovia on-line

kmeň: Arthropoda – článkonožce

Oddelenie: Amandibulata – bezhryzadlovce

podkmeň: Trilobitomorpha – trilobity

podkmeň: Pantopoda (Pycnogonida) – nohatky

podkmeň: Chelicerata (Euchelicerata) – klepietkavce

 • trieda: MEROSTOMATA – hrotnáče
 • trieda: ARACHNOIDEA – pavúkovce
  • rad: Scorpionida – šťúry, škorpióny
  • rad: Opilionida – kosce
  • rad: Pseudoscorpionida – šťúriky
  • rad: Solifugida – solifúgy
  • rad: Palpigradida – šťúrovky
  • rad: Cyphophthalmida – cyfoftalmy
  • rad: Araneida – pavúky
  • rad: Amblypygida – amblypygy
  • rad: Schizomida – tartaridy
  • rad: Uropygida – uropygy
  • rad: Ricinuleida – ricinuly
  • rad: Acarida – roztoče

Oddelenie: Mandibulata – hryzadlovce

podkmeň: Branchiata (Crustacea) – kôrovce

 • trieda: REMIPEDIA – remipédie
 • trieda: CEPHALOCARIDA – hlavovky
 • trieda: BRANCHIPODA – lupeňonôžky
  • rad: Anostraca – žiabronôžky
  • rad: Notostraca – štítovce
  • rad: Spinicaudata – škľabkovkotvaré
  • rad: Laevicaudata – škľabovkotvaré
  • rad: Anomopoda – dafniotvaré
  • rad: Onychopoda – polyfémotvaré
  • rad: Ctenopoda – sidotvaré
  • rad: Haplopoda – leptodorotvaré
 • trieda: MAXILLOPODA – ústonôžkovce, čeľusťonôžky
  1. podtrieda: Ostracoda – lastúrničky
  2. podtrieda: Mystacocarida – pieskovky
  3. podtrieda: Copepoda – veslonôžky
  4. podtrieda: Tantulocarida – štítovovky
  5. podtrieda: Branchiura – kaprovce
  6. podtrieda: Pentastomidea – jazyčnatky
  7. podtrieda: Cirripedia – fúzonôžky
   • rad: Ascothoracida
   • rad: Thoracida
   • rad: Acrothoracida
   • rad: Rhizocephalida – sakulinotvaré
 • trieda: MALACOSTRACA – rakovce
  • rad: Leptostraca – nebálie
  • rad: Stomatopoda – ústonôžky
  • rad: Anaspidacea – bezpancierovky
  • rad: Bathynelleae – hlbinovky
  • rad: Euphasiacea – pacierovky
  • rad: Decapoda – desaťnožce
  • rad: Mysidacea – vidlonôžky
  • rad: Cumacea – sliepňavky
  • rad: Tanaidacea – klepietkovky
  • rad: Isopoda – rovnakonôžky
  • rad: Amphipoda – rôznonôžky
podkmeň: Myriapoda – viacnôžky
 • trieda: SYMPHYLA – stonôžičky
 • trieda: CHILOPODA – stonôžky
  • rad: Scutigeromorpha – dlhonôžky
  • rad: Lithobiomorpha – behavky
  • rad: Scolopendromorpha – hryzavky
  • rad: Geophilomorpha – zemovky
 • trieda: PAUROPODA – málonôžky
 • trieda: DIPLOPODA – mnohonôžky
  • rad: Oniscomorpha – zvínavky
  • rad: Nematophora – chlpulovky
  • rad: Proterospermophora – plochule
  • rad: Opistospermophora – veľanôžky
  • rad: Colobognatha – chobôtikovky
podkmeň: Hexapoda – šesťnôžky
 • trieda: PARAINSECTA – hmyzovky
  • rad: Protura – šutky
  • rad: Collembola – chvostoskoky
 • trieda: CAMPODEINA – vidličiarky
 • trieda: JAPYGINA – ucholakovky
 • trieda: INSECTA (ECTOGNATHA) – hmyz
  1. podtrieda: Archaeognatha – bezkrídlovce
  2. podtrieda: Dicondylia
   • infratrieda: Zygentoma
    • rad: Thysanura – švehly
   • infratrieda: Pterygota
    1. divisio: Ephemeroptera – podenky
    2. divisio: Odonota – vážky
    3. divisio: Neoptera
     • subdivisio: Plecoptera – pošvatky
     • subdivisio: Polyneoptera – ortopteroidný hmyz
      • rad: Embioptera – snovačky
      • rad: Grylloblattodea – cvrčkovce
      • rad: Dictyoptera
       • podrad: Mantodea – modlivky
       • podrad: Blattodea – šváby
       • podrad: Isoptera – termity
      • rad: Zoraptera – zoraptery
      • rad: Dermaptera – ucholaky
      • rad: Phasmatodea – pakobylky
      • rad: Ensifera – kobylky
      • rad: Caelifera – koníky
     • subdivisio: Paraneoptera – hymenopteroidný hmyz
      • rad: Phthiraptera – všivavky
       • podrad: Psocoptera – pavši
       • podrad: Mallophaga – švoly
       • podrad: Anoplura – vši
       • podrad: Rhyncophthiraptera – rypovši
      • rad: Thysanoptera – strapky
      • rad: Heteroptera – bzdochy
       • podrad: Cryptocerata
       • podrad: Gymnocerata
      • rad: Coleorrhyncha – bzdochovky
      • rad: Auchenorrhyncha – cikády
      • rad: Sternorrhyncha – voškovky
     • subdivisio: Endopterygota (Holometabola) – holometabolný hmyz
      1. nadrad: NEUROPTERIDEA
       • rad: Megaloptera – vodnárky
       • rad: Raphidioptera – dlhokrčky
       • rad: Neuroptera – sieťokrídlovce
       • rad: Coleoptera – chrobáky
        • podrad: Adephagia – mäsožravé
         1. čeľaď: Cicindelidae – svižníkovité
         2. čeľaď: Carabidae – bystruškovité
         3. čeľaď: Dytiscidae – potápnikovité
         4. čeľaď: Gyrinidae – krútňavcovité
        • podrad: Polyphaga – všežravé
         1. čeľaď: Hydrophilidae – vodomilovité
         2. čeľaď: Silphidae – zdochlinárovité
         3. čeľaď: Staphylinidae – drobčíkovité
         4. čeľaď: Lampyridae – svietivkovité
         5. čeľaď: Canthaidae – snehulčíkovité
         6. čeľaď: Elateridae – kováčikovité
         7. čeľaď: Buprestidae – krasoňovité
         8. čeľaď: Dermastidae – kožiarovité
         9. čeľaď: Coccinellidae – lienkovité
         10. čeľaď: Anobiidae – črvotočovité
         11. čeľaď: Meloidae – májkovité
         12. čeľaď: Tenebrionidae – múčiarovité
         13. čeľaď: Scarabeidae – skarabeusovité
         14. čeľaď: Lucanidae – roháčovité
         15. čeľaď: Cerambycidae – fúzačovité
         16. čeľaď: Chrysomelidae – lískavkovité
         17. čeľaď: Bruchidae – zrniarkovité
         18. čeľaď: Curculionidae – nosáčikovité
         19. čeľaď: Scolytidae – podkôrnikovité
       • rad: Strepsiptera – riasavce
      2. nadrad: HYMENOPTEROIDEA
       • rad: Hymenoptera – blanokrídlovce
        • podrad: Symphyta – hrubopáse
        • podrad: Apocrita – štíhlopáse
      3. nadrad: MECOPTEROIDEA
       • rad: Mecoptera – srpice
       • rad: Trichoptera – potočníky
       • rad: Lepidoptera – motýle
       • rad: Diptera – dvojkrídlovce
        • podrad: Nematocera
        • podrad: Brachycera
       • rad: Siphonaptera – blchy

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36
ms_02.jpg

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/html/ta3k.sk/public_html/biokutik/templates/bio3a/html/modules.php on line 36

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.