Biokútik

je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.

ms_10.jpg

Objav bunky, bunková teória

Bunka je základná štruktúrna a funkčná jednotka živých organizmov.

 

Objav bunky – zostrojenie mikroskopu - Leeuwenhoek, Robert Hook (bunka – cellula),
Schleiden, Schwann, Purkyně – formulácia a dôkaz bunkovej teórie :
- Každý živý organizmus je zložený z buniek
- Každá bunka vzniká delením z inej bunky

Bunka vykonáva všetky životné funkcie, je najmenším systémom schopným samostatnej existencie.
Všetky bunky majú rovnaké alebo veľmi podobné chemické zloženie, rovnakú stavbu, sú schopné metabolizmu, rozmnožovania a prenosu genetickej informácie.

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2017. Všetky práva vyhradené.