Biokútik

je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.

ms_07.jpg

Redukčné delenie je delenie, pri ktorom dochádza k redukcii počtu chromozómov v bunke na polovicu. Meiózou prebieha len v pohlavných žľazách (gonádach) a vznikajú ňou pohlavné bunky - gaméty.
Meióza prebieha v dvoch po sebe idúcich deleniach:

 

 1. Heterotypické delenie - dochádza pri ňom k redukcii počtu chromozómov
 2. Homeotypické delenie - v princípe mitóza len sa pri ňom delia haploidné bunky

Heterotypické delenie - meióza I.

Má 4 fázy:

 1. Profáza I. (meiózy)

  V profáze I. prebiehajú podobné deje ako pri mitóze - stráca sa jadrová membrána, zviditeľňujú sa chromozómy, vytvára sa deliace vretienko.
  Okrem toho sa homologické chromozómy párujú, vytvárajú dvojice - bivalenty. Priblížením homologických chromozómov môže nastať ich prekríženie - crossing over pri ktorom si môžu vymeniť zodpovedajúce časti chromatíd. Takýmto spôsobom dochádza k "miešaniu" genetického materiálu - vznikajú rekombinované chromozómy, ktoré majú časť z materského a časť z otcovského genetického materiálu.
 2. Po určitom čase
 3. Metafáza I.

  Chromozómy sa od seba oddeľujú, ale nerozdelia sa pozdĺžne na dve chromatidy

 4. Anafáza I.

  Dvojchromatidové páry homologických chromozómov sa rozdelia - jeden z dvojice ide k jednému pólu a druhý k druhému pólu bunky. Nastáva redukcia počtu chromozómov na polovicu
 5. Telofáza I.

  Dvojchromatidové chromozómy sú sústredené na póloch bunky, nastáva rekonštrukcia jadra, dochádza k cytokinéze - rozdeleniu bunky. Vznikajú dve dcérske bunky, s polovičným počtom dvojchromatidových chromozómov

Homeotypické delenie - Meióza II.

V princípe mitóza, prebieha po krátkej interfáze, pri ktorej nedochádza k replikácii DNA. Má 4 fázy podobne ako mitóza, ale keďže má svoje špecifiká tieto fázy sa označujú ako Profáza II., Metafáza II., Anafáza II., Telofáza II.,
Pri homeotypickom delení, sa chromozómy pozdĺžne delia - oddeľujú sa chromatidy a vznikajú jednochromatidové chromozómy. Výsledkom sú 4 bunky s polovičným - haploidným počtom jednochromatidových chromozómov.
Takéto bunky sa po dozretí stávajú gamétami a sú schopné zúčastniť sa pohlavného rozmnožovania.Meióza I.Meióza II.

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2017. Všetky práva vyhradené.