Biokútik

je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.

ms_03.jpg

Základné pojmy, molekulové základy dedičnosti, bunka a dedičnosť, genetická informácia a genetický kód, expresia štruktúrneho génu

Genetika – veda, ktorá skúma zákonitosti dedičnosti a premenlivosti živých organizmov, dedičnosť súvisí z pohlavným rozmnožovaním

Dedičnosť – schopnosť živých organizmov odovzdávať predpoklady (vlohy) na utváranie znakov alebo vlastností svojim potomkom. Dedičnosť zabezpečuje, že potomkovia sa podobajú na svojich rodičov

Čítať ďalej...

Genetická informácia, genetický kód

Genetická informácia (GI) je správa zapísaná v štruktúre molekuly DNA, ktorá umožňuje organizmu utvoriť určitý znak v jeho konkrétnej forme. Genetická informácia je uložená v lineárnych molekulách DNA a je zapísaná pomocou genetického kódu (GK).

Čítať ďalej...

Chromozómy

Gény uložené v DNA sú v bunkách zabudované do chromozómov. Chromozómy sa nachádzajú v jadre bunky. V jadrových chromozómoch sú gény, ktoré majú pre bunku, jedinca alebo druh zásadný význam.

Čítať ďalej...

Nukleové kyseliny

 

Sú základnými zložkami živej hmoty, bez ktorých neexistuje žiadny živý organizmus. Nukleové kyseliny zodpovedajú za prenos genetickej informácie, pohlavnými bunkami sú prenášané z rodičov na potomkov.

Čítať ďalej...

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2017. Všetky práva vyhradené.